image-0
Lønn

Tariffoppgjøret 2010

Det er nå enighet i lønnsoppgjøret i staten og i Oslo kommune. Streiken i KS-området ble avsluttet 9.juni.
AVRedaksjonen
09. juni, 2010

Vårens tariffoppgjør er et hovedoppgjør. Det betyr at hele tariffavtaler reforhandles i alle tariffområder hvor NLL er representert. Lønn blir det sentrale temaet i årets oppgjør.

NLL ønsker å sikre lektorene en lønn på nivå med andre akademiske yrkesgrupper og bidra til heving av yrkesgruppens status ved at utdannelse, kompetanse, erfaring,innsats og samfunnsmessig betydning blir verdsatt ved lønnsfastsettelsen.

Kapittel 5 og lokal lønnsdannelse

Norsk Lektorlag mener at tiden er inne for å tenke nytt i lønnspolitikken. En forhandlingsstrategi med sentrale forhandlinger som har gitt lav lønnsvekst for lektorene og sviktende rekruttering til læreryrket, gjør at NLL vil arbeide for at medlemmene skal bli omfattet av et annet forhandlingssystem, kapittel 5 i hovedtariffavtalen for KS-området.

Norsk Lektorlag ønsker lokal lønnsdannelse basert på kollektive avtaler, der lønn blant annet kan brukes som virkemiddel for å rekruttere og beholde lektorer. Uavhengig av tariffavtale og eventuelt nytt forhandlingssystem vil NLL gjøre sitt ytterste for å ivareta medlemmenes interesser.

Til megling
Bruddet innebærer at lønnsoppgjøret for de ca. 16.200 kommunalt ansatte som Akademikerne forhandler for, nå går til megling. Meglingsfristen utløper ved midnatt natt til torsdag 27.mai.

Meklingsfrist onsdag 26.mai


Begreper
Vil du vite hva ulike ord og uttrykk innen tariffområdet betyr ?
Akademikernes tariffleksikon kan være nyttig.

Nyheter fra tariffoppgjøret:


Kommunal sektor

Oslo kommune

Stat

Helse

Relaterte dokumenter:

 

se mer innhold fra kategorien

Lønn
tariffoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Dette skal du tjene som lektor
Alle Norsk Lektorlags medlemmer i offentlig skole, både grunnskole og videregående skole, er omfattet av avtaleverket for KS-området, bortsett fra de som jobber i Oslo kommune.
Lønn
Dette skal du tjene som ansatt i staten
Det statlige tariffområdet omfatter Norsk Lektorlags medlemmer som er ansatt i statlig sektor. Hva du skal ha i lønn, avhenger av hvor du er ansatt.
Lønn
Tariffoppgjøret 2021
Tariffoppgjøret 2021 er et mellomoppgjør. Da forhandler man kun om lønn.