image-2
Lektorbloggen

Høy utdanning må lønne seg- også i kommunal sektor

Regjeringen viser gjennom GNIST-partnerskapet at de ønsker å heve lærernes status. Da er lønn viktig. – Det blir svært vanskelig å rekruttere akademikere med høy utdannelse til skolen med et så sammenpresset lønnssystem som vi har i den kommunale sektoren i dag, sier leder i Norsk Lektorlag, Gro Elisabeth Paulsen.
AVRedaksjonen
25. mars, 2010
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

I Klassekampen lørdag 20.mars tar leder i Norsk Lektorlag Gro Elisabeth Paulsen til orde for å ta rekrutteringsutfordringene i skolen på alvor.

–  I dag er gjennomsnittsalderen på lektorer 55-60 år. De går av med pensjon, og vil bli erstattet av lærere med dårligere kompetanse. Er det norske samfunnet tjent med at skolen ikke makter å rekruttere flinke akademikere, spør Paulsen.

Offentlig sektor har relativt sett høy lønn for ufaglært arbeidskraft, og relativt sett lav lønn for de med høyere utdanning, skriver Klassekampen.

– Hva er viktigst for å utjevne sosiale forskjeller. Er det en god skole med høy faglig standard eller en billig skole med lavlønnede lavstatuslærere? Alle har nytte av at offentlig sektor klarer å konkurrere med privat sektor om de med høy utdannelse. Da må vi akseptere større lønnsforskjeller i offentlig sektor, og sørge for at avlønningen står i relasjon til kompetansen, sier Paulsen.

Har tapt lønnskampen
Thomas Aanensen fra Statistisk Sentralbyrå viser i fagbladet Samfunnsøkonomen hvordan lærere systematisk har tapt lønnskampen de siste 30 årene.

Dagens Næringsliv melder at Aanensens analyse viser at lærere var blant lønnsvinnerne i samfunnet frem til midten av 1970-tallet, og særlig lektorer tjente betydelig mer enn gjennomsnittet. Fra 1977 til 1996 ble lektorenes reallønn redusert med 21 prosent, ifølge Aanensens tall.

– Lave relative lønninger kan både redusere lærernes innsats i undervisningen, og på sikt skremme flinke og motiverte studenter fra å velge lærerutdanningen, skriver Thomas Aanensen,SSB, i Samfunnsøkonomen nr 1.2010.

  • Fra 1977 til 1996 ble lektorenes reallønn redusert med 19 prosent
  • Lektorene, som har minimum fem års utdannelse, tjener i dag 64 prosent av sivilingeniører i privat sektor

Relaterte lenker:

Relaterte dokumenter:

se mer innhold fra kategorien

Lektorbloggen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Skulen skal ikkje måtta velja mellom læremiddel og nok vaksne
For at flinke folk skal kunne gjera ein god jobb treng dei rette verktøy. I skulen vert det kalla læremiddel. Kva er konsekvensen av at lærarane manglar gode læremiddel?
Lektorbloggen
Et forsvar og en hyllest av eksamen
Elevorganisasjonen og flere politikere har i eksamen funnet en felles fiende. Men som en kloakkrotte uten venner trenger eksamen sårt et forsvar. For norske elever trenger eksamen for å få en rettferd...
Lektorbloggen
Alle eller ingen skal med
Det synes å herske en forestilling om at hvis alle elever løser hele eksamen kun i et digitalt grensesnitt, så er det universell utforming. Det er det ikke. Det gjør det også unødvendig vanskelig for ...