image-1
Lektorbloggen

Høy utdanning må lønne seg- også i kommunal sektor

Regjeringen viser gjennom GNIST-partnerskapet at de ønsker å heve lærernes status. Da er lønn viktig. – Det blir svært vanskelig å rekruttere akademikere med høy utdannelse til skolen med et så sammenpresset lønnssystem som vi har i den kommunale sektoren i dag, sier leder i Norsk Lektorlag, Gro Elisabeth Paulsen.
AVRedaksjonen
25. mars, 2010
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

I Klassekampen lørdag 20.mars tar leder i Norsk Lektorlag Gro Elisabeth Paulsen til orde for å ta rekrutteringsutfordringene i skolen på alvor.

–  I dag er gjennomsnittsalderen på lektorer 55-60 år. De går av med pensjon, og vil bli erstattet av lærere med dårligere kompetanse. Er det norske samfunnet tjent med at skolen ikke makter å rekruttere flinke akademikere, spør Paulsen.

Offentlig sektor har relativt sett høy lønn for ufaglært arbeidskraft, og relativt sett lav lønn for de med høyere utdanning, skriver Klassekampen.

– Hva er viktigst for å utjevne sosiale forskjeller. Er det en god skole med høy faglig standard eller en billig skole med lavlønnede lavstatuslærere? Alle har nytte av at offentlig sektor klarer å konkurrere med privat sektor om de med høy utdannelse. Da må vi akseptere større lønnsforskjeller i offentlig sektor, og sørge for at avlønningen står i relasjon til kompetansen, sier Paulsen.

Har tapt lønnskampen
Thomas Aanensen fra Statistisk Sentralbyrå viser i fagbladet Samfunnsøkonomen hvordan lærere systematisk har tapt lønnskampen de siste 30 årene.

Dagens Næringsliv melder at Aanensens analyse viser at lærere var blant lønnsvinnerne i samfunnet frem til midten av 1970-tallet, og særlig lektorer tjente betydelig mer enn gjennomsnittet. Fra 1977 til 1996 ble lektorenes reallønn redusert med 21 prosent, ifølge Aanensens tall.

– Lave relative lønninger kan både redusere lærernes innsats i undervisningen, og på sikt skremme flinke og motiverte studenter fra å velge lærerutdanningen, skriver Thomas Aanensen,SSB, i Samfunnsøkonomen nr 1.2010.

  • Fra 1977 til 1996 ble lektorenes reallønn redusert med 19 prosent
  • Lektorene, som har minimum fem års utdannelse, tjener i dag 64 prosent av sivilingeniører i privat sektor

Relaterte lenker:

Relaterte dokumenter:

se mer innhold fra kategorien

Lektorbloggen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Ei bøn til rogalandspolitikarane: Kva med å berre auke lærarløna?
Lærarstreiken er over til glede for elevane, mens lærarane er i harnisk, fordi dei enno eit år opplever redusert kjøpekraft. No utfordrar eg rogalandspolitikarane til å ta grep og auka lærarlønna i vå...
Lektorbloggen
Lekser, nå igjen
Hvis en familie bestemmer at det beste for sitt barns læring og utvikling er at det ikke skal være lekser, skal det fint la seg gjøre uten at et kommunestyre trenger å vedta at alle skolens barn av de...
Lektorbloggen
På tide med en nasjonal satsing på fremmedspråk
Skal vi lære flere språk, må vi gjøre noe drastisk med språkopplæringen både i skolen og høyere utdanning.