image-2
Foto: Thomas Eckhoff
Om Norsk Lektorlag

Norsk Lektorlags hovedprioriteringer 2024–2025

Landsmøtet 2023 vedtok tre hovedprioriteringer for landsmøteperioden 2024-2025.
AVRedaksjonen
27. november, 2023

1. Den foretrukne fagforeningen for lektorer

Lektorlaget skal være den foretrukne fagforeningen for lektorer. Rekruttere og beholde medlemmer er en prioritert oppgave. Lektorlaget har en ambisjon om å vokse. Oppfølging av lektorstudentene og tydelig tilstedeværelse på studiesteder, samt støtte til lokale tillitsvalgte og lokallag vil være en viktig del av dette arbeidet.

2. Tydelig faglig stemme i utdanningspolitikken

Lektorlaget skal være en tydelig faglig stemme i utdanningspolitikken. Vi skal løfte frem betydningen av kvalifiserte lektorer og lærere i skolen. Faglig fordypning og fagdidaktisk innsikt er avgjørende for å sikre kvalitet i skolen. Lektorlaget mener det er viktig å sikre at teknologi benyttes på en faglig forsvarlig måte i skolen. Lektorer og lærere må selv kunne velge metoder og læremidler.

3. Konkurransedyktige arbeidsvilkår

Høy kompetanse skal lønne seg, og det må innføres et målrettet lønnssystem som sikrer bedre lønnsutvikling for lektorene. Arbeidstidsordningen må sørge for faglig autonomi, fleksibilitet og lokal medvirkning. Videre må tillitsvalgte sikres reell medbestemmelse

se mer innhold fra kategorien

Om Norsk Lektorlag

Flere artikler du kanskje er interessert i

Om Norsk Lektorlag
Vedtekter for Norsk Lektorlag
Om Norsk Lektorlag
Lektor direkte
Informasjon
Lektorlagets medlem nummer 8000
Torsdag 20. august 2020 passerte Norsk Lektorlag en ny milepæl. Bergenseren Espen Ingebrigtsen er en av mange som har valgt Lektorlaget.