image-7
Lønn

Brudd i stat: Staten svikter likelønnskampen

- Vi er svært skuffet over at staten ikke la nok penger på bordet til å gjøre noe med likelønnsutfordringene. Vi reagerer også på at staten ikke tør å prøve ut et nytt forhandlingssystem som er mer tilpasset lokale utfordringer og som bedre kan bekjempe det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, sier Curt A. Lier, forhandlingsleder i Akademikerne stat.
AVRedaksjonen
30. april, 2010
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Akademikerne brøt fredag 30. april lønnsforhandlingene med staten etter å ha forhandlet siden 8. april.

Lokal lønnsdannelse

Akademikerne krevde i årets oppgjør fem prøveprosjekter med lokal lønnsdannelse.

– Etter 20 år med dagens sentralistiske forhandlingssystem har vi ikke kommet nærmere en løsning på likelønnsproblemet og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Det er på tide å prøve ut mer målrettede systemer. Det var staten ikke villig til, sier Lier.

– Staten har dessuten lagt alt for lite penger på bordet til at det var mulig å komme til enighet, sier Lier.

Høyt utdannede kvinner har en sterkere tendens til å gå til offentlig sektor, mens høyt utdannede menn tenderer mot å gå til privat sektor.

– Et tilbud som hadde tatt høyde for et lønnsløft for offentlig sektor ville kunne bidratt sterkt til å bekjempe likelønnsproblemet, sier Lier.

 

 

 

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Rikslønnsnemnda har ikke satt dato for KS-oppgjøret
Det er mange som lurer på når resultatet av lønnsnemnda i KS-området er klart. Svaret er at Rikslønnsnemnda ikke har satt en dato for behandling ennå, så inntil videre gjelder fortsatt den «gamle» min...
Lønn
Kritiserer begrunnelsen for tvungen lønnsnemnd
Norsk Lektorlag mener regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd på lærerstreiken er strid med den grunnlovfestede organisasjonsretten. Lektorlaget reagerer på at elevenes psykiske helse er vektlagt i så...
Nyheter
Ei bøn til rogalandspolitikarane: Kva med å berre auke lærarløna?
Lærarstreiken er over til glede for elevane, mens lærarane er i harnisk, fordi dei enno eit år opplever redusert kjøpekraft. No utfordrar eg rogalandspolitikarane til å ta grep og auka lærarlønna i vå...