image-3
Lønn

Brudd i stat: Staten svikter likelønnskampen

- Vi er svært skuffet over at staten ikke la nok penger på bordet til å gjøre noe med likelønnsutfordringene. Vi reagerer også på at staten ikke tør å prøve ut et nytt forhandlingssystem som er mer tilpasset lokale utfordringer og som bedre kan bekjempe det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, sier Curt A. Lier, forhandlingsleder i Akademikerne stat.
AVRedaksjonen
30. april, 2010
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Akademikerne brøt fredag 30. april lønnsforhandlingene med staten etter å ha forhandlet siden 8. april.

Lokal lønnsdannelse

Akademikerne krevde i årets oppgjør fem prøveprosjekter med lokal lønnsdannelse.

– Etter 20 år med dagens sentralistiske forhandlingssystem har vi ikke kommet nærmere en løsning på likelønnsproblemet og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Det er på tide å prøve ut mer målrettede systemer. Det var staten ikke villig til, sier Lier.

– Staten har dessuten lagt alt for lite penger på bordet til at det var mulig å komme til enighet, sier Lier.

Høyt utdannede kvinner har en sterkere tendens til å gå til offentlig sektor, mens høyt utdannede menn tenderer mot å gå til privat sektor.

– Et tilbud som hadde tatt høyde for et lønnsløft for offentlig sektor ville kunne bidratt sterkt til å bekjempe likelønnsproblemet, sier Lier.

 

 

 

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Forventer reallønnsvekst for de ansatte i kommunene
– Kommune-Norge er helt avhengig av høyt utdannede for å levere gode tjenester. Da må vi investere i de høyt utdannede, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg.
Nyheter
Krever reallønnsvekst i staten
– Deler av staten sliter med å beholde og rekruttere høyt utdannede, og lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor øker. Denne utviklingen må snus, sier Kari Tønnessen Nordli, leder for Akademikerne...
Nyheter
Må hindre kompetanseflukt fra Oslo kommune
– Oslo kommune trenger høyt utdannede for å levere gode tjenester. Etter år med reallønnsnedgang er det viktig at kommunen sørger for at nøkkelkompetanse ikke forsvinner til privat sektor, sier Julius...