Juridisk talt

Illustrasjonsbilde av en tenåringsjente som snakker med en voksen. Foto: Istock.
Juridisk talt
Fortsatt krevende om krenkelser
Etter fem år med den såkalte mobbeparagrafen 9 A-5 er praktiseringen verken klar eller entydig. Det er også lite debatt i lærerprofesjonene om hva som er en krenkelse.
image-9
Juridisk talt
Taushetsplikt i skolen
Da du ble ansatt som lektor, signerte du både arbeidsavtalen og en erklæring om at du er kjent med hvilke regler som gjelder for taushetsplikten. Husker du hva det innebærer?
Illustrasjonsfoto av en kvinne som er på et møte. Foto: Istock.
Juridisk talt
Kalt inn på teppet? Hva du IKKE bør gjøre
Når det oppstår problemer på jobben, er det noen typiske feller det er lett å gå i som arbeidstaker.
Illustrasjonsfoto av to gutter som plager en tredje på skolen. Foto: Istock.
Juridisk talt
Hatytringer i krenkelsens tid
– Men jeg har da ytringsfrihet? Hva gjør en lærer når en elev i klasserommet slenger skjellsord både til medelevene og læreren, og så påberoper seg «ytringsfrihet» for skitpraten? 
Illustrasjonsfoito av to venner på café. Foto: iStock.
Juridisk talt
Vennskap og slektskap på jobb
Kjærlighet på jobb kan være utfordrende, men også nære vennskapsbånd og familierelasjoner i skolen kan skape utfordringer for arbeidsmiljøet og i habilitetsspørsmål.
image-8
Juridisk talt
Pauser i foreldrepermisjonen
Kan du sette foreldrepermisjonen på pause i høstferien for å forlenge fedrekvoten? Nei, ikke nødvendigvis.
Juridisk talt
Hvor «ekstern» er ekstern sensor?
Det ble ikke eksamener i år, men uansett har våren vist at det er store uklarheter knyttet til både jus og praksis når det gjelder sensoroppdraget.
Juridisk talt
Fastsetting av karakterer: Styringsrett eller autonomi
Korona-pandemien har synliggjort presset mot faglærerne til å la elever bestå og fullføre fag selv om vurderingsgrunnlag mangler eller elevene er for svake faglig. Mitt råd er: Ikke gi dere!
Juridisk talt
Ikke en avtale for unntakstider
Offentlig ansatte lærernes rettslige stilling i koronapandemien handler mye om plikter og lite om rettigheter. Arbeidstidsavtalen er laget for en normalsituasjon.