image-3
Lektorbloggen

Høyere verdsetting av læreryrket?

En ny spørreundersøkelse som kartlegger holdninger til læreryrkene, viser en liten bedring av læreryrkets status. Det kan bety at flere vil finne det interessant å søke undervisningsstillinger i skolen.
AVRedaksjonen
09. mars, 2010
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

 Spørreundersøkelsen, som er utført av Mediacom/TNS Gallup på vegne av Kunnskapsdepartementet, viser blant annet:

 Læreryrket oppleves som mer attraktivt enn for ett år siden, både blant de som selv planlegger høyere utdanning og i samfunnet generelt
 Hver femte ungdom svarer at læreryrket framstår som svært attraktivt
 Andelen menn som ser positivt på læreryrket øker mest. Det samsvarer med søkertallene fra 2009 der den største økningen kom blant mannlige søkere

Hode, hjerte og ryggrad
Tirsdag 9.mars lanserte Halvorsen rekrutteringskampanjen ”Har du det i deg?” for 2010. Målet er at flere skal søke seg til de ulike lærerutdanningene. Rekrutteringskampanjen er en del av et femårig samarbeid i partnerskapet ”GNIST”. Målet er å heve lærernes status og få flere kvalifiserte søkere til lærerutdanningen. Kunnskapsdepartementet, Utdanningsforbundet, KS, NHO, LO, Pedagogstudentene, Studentenes landsforbund, Norsk Lektorlag, Skolelederforbundet og Nasjonalt råd for lærerutdanning er partnere i GNIST.

–  Vi trenger enda flere lærere med gode hoder, varme hjerter og sterke ryggrader. Derfor er det gledelig at stadig flere kan tenke seg å bli lærer eller anbefale andre å bli det, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Kunnskapsdepartementet melder at også lærere som er i yrket skal kunne merke at det satses på lærerne. Rektorskole, videreutdanning og veiledningsordning for nyutdannede er blant tiltakene som er satt i verk.

Følger ikke opp rekrutteringsmålet i ny realfagsstrategi
Leder i NLL Gro Elisabeth Paulsen
– Det er gode nyheter for skolen at en større del av befolkningen mener at læreryrket både er krevende og meget viktig for samfunnet. Stadig flere blir klar over at en god skole er umulig uten dyktige og motiverte lærere. Men ikke alle er klar over hvilken formidabel utfordring skolen har når det gjelder rekruttering av nye lærere og lektorer, sier leder i Norsk Lektorlag Gro Elisabeth Paulsen.

Paulsen mener det er symptomatisk at den nyeste strategiplanen ”Realfag for framtida” ikke sier noe om et av de viktigste målene for skolen i perioden 2006-2009:

”Rekrutteringen av lærere med hovedfag/mastergrad i matematikk og fysikk til videregående opplæring skal minst være lik avgangen av slike lærere innen 2009. Innen 2009 skal antallet lærere i grunnskolen med høy kompetanse i realfag (60 studiepoeng) økes med 20 %.”

– Det er beklagelig at dette målet ikke er fulgt opp på en mer kraftfull måte, sier Paulsen.

Tappes for kompetanse
– Mye tyder på at kompetansetapet i skolen går sin skjeve gang. Når en hel generasjon av lektorer, som ble rekruttert til et yrkesliv i skolen i perioden 1965 – 1975, snart går av med pensjon, blir skolen tappet for kompetanse, sier Paulsen.

Norsk Lektorlag mener at dersom GNIST-kampanjen skal lykkes med å demme opp for dette, må det satses sterkere på flere områder. Ikke minst bør man se på lønnsutviklingen og systemet for lønnsdannelse i skolen.

– De lønns- og arbeidsbetingelsene som skolen kunne tilby for 30-40 år siden, var relativt sett mye bedre enn det som tilbys i dag, forteller Paulsen.

Lærerne har tapt lønnskampen
Thomas Aanensen fra Statistisk Sentralbyrå viser i fagbladet Samfunnsøkonomen hvordan lærere systematisk har tapt lønnskampen de siste 30 årene.

Dagens Næringsliv melder at Aanensens analyse viser at lærere var blant lønnsvinnerne i samfunnet frem til midten av 1970-tallet, og særlig lektorer tjente betydelig mer enn gjennomsnittet. Fra 1977 til 1996 ble lektorenes reallønn redusert med 21 prosent, ifølge Aanensens tall.

Relaterte lenker: 

Relaterte dokumenter:

 

se mer innhold fra kategorien

Lektorbloggen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Tause klasserom er et demokratisk problem
Et trygt og godt skolemiljø er avgjørende for at elevene skal trives og lære – det er alle enige om. Utfordringen er at bestemmelsene for skolemiljø praktiseres feil, og det har ført til tause klasser...
Lektorbloggen
10 råd for å rekruttere og beholde lærere og lektorer
Skole og utdanning topper listen over saker som betyr noe for folk flest ved valg, men debatten preges av symbolsaker som skolemat og lekser. Her er ti råd til politikere for å rekruttere og beholde f...
Lektorbloggen
Skolens voldelige dilemma
Hva skjer dersom jeg velger å ikke gripe inn mot utagerende elev, av hensyn til egen helse? Vil jeg da kunne forvente anklager om å ha ikke ha gjort jobben min?