image-8
Lønn

Dette skal du tjene som lektor i Oslo kommune

Oslo kommune har et helt eget lønnssystem for lærere og lektorer som avviker fra de andre kommunene, men i praksis er ikke forskjellene så veldig store.
AVTonje Leborg, seniorrådgiver
05. juni, 2020

Hovedtariffavtalen i Oslo kommune heter Dokument 25. Når sant skal sies, er det ikke enkelt å finne fram i jungelen av stillingskoder og lønnstabeller, så vi har laget en forenklet tabell:

LektorLektor med
opprykk
Ltr.Lønn
0-1 år 37541 500
2-3 år0-2 år38550 500
4-5 år2-3 år39560 100
6-7 år4-5 år40570 500
8-9 år6-7 år41580 100
10-11 år8 år42590 600
12 år9 år43601 700
13-14 år10-11 år44611 700
15 år12 år45623 600
 13-14 år46636 100
16 år+15 år47648 600
  48661 000
 16 år49673 100

Oppdatert juni 2021.

Du finner hele lønnstabellen til Oslo kommune på denne nettsiden: «Jobb i Oslo kommune» (ekstern lenke).

Slik finner du lønnen din

Det er 290 stillingskoder i Oslo. To av dem er aktuelle for våre medlemmer:

  • lektor (stillingskode 955 og lønnsramme 93001)
  • lektor med opprykk (stillingskode 966 og lønnsramme 93101).

I oversikten over lønnsrammer finner vi de aktuelle lønnsrammene i en tabell. Radene viser til hvilket ansiennitetstrinn man er på. Kolonnene viser til eventuelle lokale tillegg man har opparbeidet seg.

Dersom man har 0 års ansiennitet og ingen lokale tillegg, skal man plasseres i lønnstrinn 37 som lektor. Har man derimot 16 års ansiennitet som lektor med opprykk og har to lokale lønnstrinn, er man i lønnstrinn 51.

Oslo kommune har ingen klare retningslinjer for hva som skal til for å være lektor eller lektor med opprykk, men sedvane er at de følger KS’ (kommunenes) beskrivelse av kompetansekrav. Det er altså krav om mastergrad og PPU for begge stillingene, med henholdsvis 300 og 360 studiepoeng for å bli lektor/lektor med opprykk.

Ansiennitetsbestemmelsene er ganske enkle: All arbeidserfaring, både privat og offentlig, skal beregnes. Dersom du har hatt en timebasert stilling, må det imidlertid ha vært mer enn 15 timer per uke. Dersom du er ansatt før 1.1. 2021, gjelder dette også deltidsstillinger. Dersom du er ansatt etter 1.1.2021, skal deltidsstillinger beregnes på samme måte som heltidsstillinger.

Det er viktig å være oppmerksom på at i Oslo kommune er 2 % pensjon allerede trukket fra lønnen. Dette er ikke tilfelle i minstelønnstabellen for KS-området. Dette er noe av forklaringen på at lønningene til lærere og lektorer ligger høyere i andre kommuner enn Oslo.

Lokale tillegg

Man kan få lokale tillegg på flere forskjellige måter:

  • Dersom du påtar deg et ansvar eller en oppgave på skolen, kan rektor gi deg et ekstra lønnstrinn. Dette vil imidlertid falle bort om oppgaven bortfaller eller du bytter skole fordi lønnstrinnene er knyttet til stillingen.
  • Realister skal ha ett eller to ekstra lønnstrinn ekstra for 60 eller 120 studiepoeng i realfag.
  • Det er sedvane at man får ekstra lønnstrinn dersom man har doktorgrad.
  • I de lokale lønnsforhandlingene kan man få ekstra lønnstrinn. Hovedtillitsvalgt forhandler på dine vegne ut fra objektive kriterier. Disse kriteriene kan være individuelle eller gruppevise. Det er viktig å forstå at disse lokale lønnsforhandlingene med små potter ikke er i tråd med Norsk Lektorlags politikk og krav om kollektive lønnsforhandlinger.

Kollektive lokal lønnsforhandlinger

Norsk Lektorlag og Akademikerne mener at dette systemet er umoderne og rigid. Vi kjemper for et system med kollektiv lokal lønnsdannelse, der lønn kan brukes personalpolitisk. Et slikt system har vist seg å fungere i andre deler av samfunnet, og vi har tro på at et system med kollektive lokale lønnsforhandlinger kan være veien til målet, som er økt lønn for lektorer.

se mer innhold fra kategorien

Lønn

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Tariffoppgjøret 2021
Tariffoppgjøret 2021 er et mellomoppgjør. Da forhandler man kun om lønn.
Lønn
Vil du stå i jobb lenge? Se opp for samordningsfella!
Hvis du vil fortsette å jobbe etter du har fylt 67 år, må du sjekke hva som skjer med pensjonen din. Du kan tape penger på å jobbe lenge.
Lønn
Tariffoppgjøret 2020
Tariffoppgjøret 2020 var et hovedoppgjør. Da forhandles det om både økonomi og innholdet i avtaleverket. Oppgjøret ble utsatt fra mai på grunn av korona-pandemien.