image-4
Lønn

Dette skal du tjene som lektor i Oslo kommune

Oslo kommune har et helt eget lønnssystem for lærere og lektorer som avviker fra de andre kommunene, men i praksis er ikke forskjellene så veldig store.
AVRedaksjonen
15. juni, 2023

Saken er under oppdatering, ny lønnstabell per 1. mai 2024 er ikke klar enda.

Hovedtariffavtalen i Oslo kommune heter Dokument 25 (NB Dette er den forrige avtalen, den nye er ennå ikke ferdigstilt).

Når sant skal sies, er det ikke enkelt å finne fram i jungelen av stillingskoder og lønnstabeller, så vi har laget en forenklet tabell:

Gjelder fra 1. mai 2024.

Du finner hele lønnstabellen til Oslo kommune på denne nettsiden: «Jobb i Oslo kommune» (ekstern lenke).

Merk at lønnstabellen for lektorer (965 Lektor) starter på lønnstrinn 38, og lektor med tilleggsutdanning (966 Lektor+) på lønnstrinn 39.

Slik finner du lønnen din

Det er 290 stillingskoder i Oslo. To av dem er aktuelle for våre medlemmer:

  • lektor (stillingskode 965 og lønnsramme 93001)
  • lektor med opprykk (stillingskode 966 og lønnsramme 93101).

I oversikten over lønnsrammer finner vi de aktuelle lønnsrammene i en tabell. Radene viser til hvilket ansiennitetstrinn man er på. Kolonnene viser til eventuelle lokale tillegg man har opparbeidet seg.

Dersom man har 0 års ansiennitet og ingen lokale tillegg, skal man plasseres i lønnstrinn 38 som lektor. Har man derimot 16 års ansiennitet som lektor med opprykk og har to lokale lønnstrinn, er man i lønnstrinn 51.

Oslo kommune har ingen klare retningslinjer for hva som skal til for å være lektor eller lektor med opprykk, men sedvane er at de følger KS’ (kommunenes) beskrivelse av kompetansekrav. Det er altså krav om mastergrad og PPU for begge stillingene, med henholdsvis 300 og 360 studiepoeng for å bli lektor/lektor med opprykk.

Ansiennitetsbestemmelsene er ganske enkle: All arbeidserfaring, både privat og offentlig, skal beregnes. Dersom du har hatt en timebasert stilling, må det imidlertid ha vært mer enn 15 timer per uke. Dersom du er ansatt før 1.1. 2021, gjelder dette også deltidsstillinger. Dersom du er ansatt etter 1.1.2021, skal deltidsstillinger beregnes på samme måte som heltidsstillinger.

Det er viktig å være oppmerksom på at i Oslo kommune er 2 % pensjon allerede trukket fra lønnen. Dette er ikke tilfelle i minstelønnstabellen for KS-området.

Lokale tillegg

Man kan få lokale tillegg på flere forskjellige måter:

  • Dersom du påtar deg et ansvar eller en oppgave på skolen, kan rektor gi deg et ekstra lønnstrinn. Dette vil imidlertid falle bort om oppgaven bortfaller eller du bytter skole fordi lønnstrinnene er knyttet til stillingen.
  • Realister skal ha ett eller to ekstra lønnstrinn ekstra for 60 eller 120 studiepoeng i realfag.
  • Doktorgrad kan gi lønnsmessig uttelling. Skolen/ansatt skal da sende en søknad til HR-avdelingen som vurderer hvorvidt doktorgraden bør påskjønnes med ekstra lønnstrinn.
  • I de lokale lønnsforhandlingene kan man få ekstra lønnstrinn. Hovedtillitsvalgt forhandler på dine vegne ut fra objektive kriterier. Disse kriteriene kan være individuelle eller gruppevise. Det er viktig å forstå at disse lokale lønnsforhandlingene med små potter ikke er i tråd med Norsk Lektorlags politikk og krav om kollektive lønnsforhandlinger.

Kollektive lokale lønnsforhandlinger

Norsk Lektorlag og Akademikerne mener at dagens system er umoderne og rigid. Vi kjemper for et system med kollektiv lokal lønnsdannelse, der lønn kan brukes personalpolitisk. Et slikt system har vist seg å fungere for andre yrkesgrupper med samme høye akademiske utdanning som lektorer. Vi har tro på at et system med kollektive lokale lønnsforhandlinger kan være veien til målet, som er økt lønn for lektorer.

Er du ikke medlem i Lektorlaget? Les mer om hvorfor du bør bli det her! (lenke)

se mer innhold fra kategorien

Lønn

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Vil du stå i jobb lenge? Se opp for samordningsfella!
Hvis du vil fortsette å jobbe etter du har fylt 67 år, må du sjekke hva som skjer med pensjonen din. Du kan tape penger på å jobbe lenge.
Lønn
Dette skal du tjene som lektor
Alle Norsk Lektorlags medlemmer i offentlig skole, både grunnskole og videregående skole, er omfattet av avtaleverket for KS-området, bortsett fra de som jobber i Oslo kommune.
Lønn
Dette skal du tjene som ansatt i staten
Det statlige tariffområdet omfatter Norsk Lektorlags medlemmer som er ansatt i statlig sektor. Hva du skal ha i lønn, avhenger av hvor du er ansatt.