image-7
Lønn

Fordel pengene lokalt!

Etter 20 år kan vi slå fast at det sentralistiske lønnssystemet i staten har overlevd seg selv. Systemet har ikke klart å gjøre noe med for eksempel likelønnsproblemene. Derfor er det på tide å prøve ut nye måter å gjøre tingene på, skriver Curt A.Lier, forhandlingsleder for Akademikerne stat.
AVRedaksjonen
19. april, 2010
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Av Curt A. Lier, forhandlingsleder for Akademikerne stat

Akademikerne har i forbindelse med årets oppgjør krevd fem prøveprosjekter med lokal lønnsdannelse hvor pengene fordeles via kollektive forhandlinger mellom lokale statlige virksomheter og lokale tillitsvalgte. Dette omfatter statsadvokatene, Mattilsynet, Statens Vegvesen, Økokrim og Norges vassdrags- og energidirektorat. *

Vi ønsker at disse virksomhetene skal få prøve ut et system hvor pengene fordeles ute på virksomhetene men hvor det fremdeles skal være kollektive forhandlinger slik det allerede praktiseres i privat sektor. Fra før har vi erfaringer fra Sverige og fra NTNU som viser at mer lokal lønnsdannelse bidrar til å dra kvinners lønn opp i forhold til menns. Det klarer de ulike virksomhetene fordi lokale oppgjør gir rom for å tilpasse oppgjørene til de lokale utfordringene. Slik det er i dag fordeles pengene i statssektoren av 5 personer i et lukket rom i Oslo. Det gir ingen mening så lenge utfordringene ikke er helt like i Kautokeino og i Bergen.

Det er den enkelte virksomhet som vet hvor skoen trykker, som vet hvor pengene bør brukes, og derfor er det den enkelte virksomhet som bør få anledning til å ta seg av forhandlingene. Mer lokale oppgjør gir mer skreddersøm og mer treffsikkerhet. Det hadde ansatte i staten vært bedre tjent med enn dagens sentralistiske system.

Relaterte lenker:

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Rikslønnsnemnda har ikke satt dato for KS-oppgjøret
Det er mange som lurer på når resultatet av lønnsnemnda i KS-området er klart. Svaret er at Rikslønnsnemnda ikke har satt en dato for behandling ennå, så inntil videre gjelder fortsatt den «gamle» min...
Lønn
Kritiserer begrunnelsen for tvungen lønnsnemnd
Norsk Lektorlag mener regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd på lærerstreiken er strid med den grunnlovfestede organisasjonsretten. Lektorlaget reagerer på at elevenes psykiske helse er vektlagt i så...
Nyheter
Ei bøn til rogalandspolitikarane: Kva med å berre auke lærarløna?
Lærarstreiken er over til glede for elevane, mens lærarane er i harnisk, fordi dei enno eit år opplever redusert kjøpekraft. No utfordrar eg rogalandspolitikarane til å ta grep og auka lærarlønna i vå...