image-7
Lønn

Fordel pengene lokalt!

Etter 20 år kan vi slå fast at det sentralistiske lønnssystemet i staten har overlevd seg selv. Systemet har ikke klart å gjøre noe med for eksempel likelønnsproblemene. Derfor er det på tide å prøve ut nye måter å gjøre tingene på, skriver Curt A.Lier, forhandlingsleder for Akademikerne stat.
AVRedaksjonen
19. april, 2010
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Av Curt A. Lier, forhandlingsleder for Akademikerne stat

Akademikerne har i forbindelse med årets oppgjør krevd fem prøveprosjekter med lokal lønnsdannelse hvor pengene fordeles via kollektive forhandlinger mellom lokale statlige virksomheter og lokale tillitsvalgte. Dette omfatter statsadvokatene, Mattilsynet, Statens Vegvesen, Økokrim og Norges vassdrags- og energidirektorat. *

Vi ønsker at disse virksomhetene skal få prøve ut et system hvor pengene fordeles ute på virksomhetene men hvor det fremdeles skal være kollektive forhandlinger slik det allerede praktiseres i privat sektor. Fra før har vi erfaringer fra Sverige og fra NTNU som viser at mer lokal lønnsdannelse bidrar til å dra kvinners lønn opp i forhold til menns. Det klarer de ulike virksomhetene fordi lokale oppgjør gir rom for å tilpasse oppgjørene til de lokale utfordringene. Slik det er i dag fordeles pengene i statssektoren av 5 personer i et lukket rom i Oslo. Det gir ingen mening så lenge utfordringene ikke er helt like i Kautokeino og i Bergen.

Det er den enkelte virksomhet som vet hvor skoen trykker, som vet hvor pengene bør brukes, og derfor er det den enkelte virksomhet som bør få anledning til å ta seg av forhandlingene. Mer lokale oppgjør gir mer skreddersøm og mer treffsikkerhet. Det hadde ansatte i staten vært bedre tjent med enn dagens sentralistiske system.

Relaterte lenker:

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
På med streikevest i Ås
De 20 medlemmene som er tatt ut i streik ved Ås vgs. rigget seg til utenfor skolen i dag. -Vi kjemper for å beholde de godt kvalifiserte lektorene i skolen. Dette er en kamp vi er svært motiverte for ...
Nyheter
Pilotstreiken rokka ved solferiane, lærarane streikar for deg og framtida di
Etter at streik råka ferien til fleire hundre tusen, trappar no me som underviser i skulen vår streik ved skulestart. Lærarstreiken handlar om langt viktigare verdiar enn Syden og sol. Me streikar for...
Lønn
Første streikedag i Bergen
I dag tok de streikende lektorlagsmedlemmene ved Bergen katedralskole på seg streikevesten. – Vi kjemper for å beholde godt faglige kvalifiserte lektorer med erfaring i skolen, sier leder i Norsk Lekt...