image-1
Lønn

Fordel pengene lokalt!

Etter 20 år kan vi slå fast at det sentralistiske lønnssystemet i staten har overlevd seg selv. Systemet har ikke klart å gjøre noe med for eksempel likelønnsproblemene. Derfor er det på tide å prøve ut nye måter å gjøre tingene på, skriver Curt A.Lier, forhandlingsleder for Akademikerne stat.
AVRedaksjonen
19. april, 2010
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Av Curt A. Lier, forhandlingsleder for Akademikerne stat

Akademikerne har i forbindelse med årets oppgjør krevd fem prøveprosjekter med lokal lønnsdannelse hvor pengene fordeles via kollektive forhandlinger mellom lokale statlige virksomheter og lokale tillitsvalgte. Dette omfatter statsadvokatene, Mattilsynet, Statens Vegvesen, Økokrim og Norges vassdrags- og energidirektorat. *

Vi ønsker at disse virksomhetene skal få prøve ut et system hvor pengene fordeles ute på virksomhetene men hvor det fremdeles skal være kollektive forhandlinger slik det allerede praktiseres i privat sektor. Fra før har vi erfaringer fra Sverige og fra NTNU som viser at mer lokal lønnsdannelse bidrar til å dra kvinners lønn opp i forhold til menns. Det klarer de ulike virksomhetene fordi lokale oppgjør gir rom for å tilpasse oppgjørene til de lokale utfordringene. Slik det er i dag fordeles pengene i statssektoren av 5 personer i et lukket rom i Oslo. Det gir ingen mening så lenge utfordringene ikke er helt like i Kautokeino og i Bergen.

Det er den enkelte virksomhet som vet hvor skoen trykker, som vet hvor pengene bør brukes, og derfor er det den enkelte virksomhet som bør få anledning til å ta seg av forhandlingene. Mer lokale oppgjør gir mer skreddersøm og mer treffsikkerhet. Det hadde ansatte i staten vært bedre tjent med enn dagens sentralistiske system.

Relaterte lenker:

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Forventer reallønnsvekst for de ansatte i kommunene
– Kommune-Norge er helt avhengig av høyt utdannede for å levere gode tjenester. Da må vi investere i de høyt utdannede, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg.
Nyheter
Krever reallønnsvekst i staten
– Deler av staten sliter med å beholde og rekruttere høyt utdannede, og lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor øker. Denne utviklingen må snus, sier Kari Tønnessen Nordli, leder for Akademikerne...
Nyheter
Må hindre kompetanseflukt fra Oslo kommune
– Oslo kommune trenger høyt utdannede for å levere gode tjenester. Etter år med reallønnsnedgang er det viktig at kommunen sørger for at nøkkelkompetanse ikke forsvinner til privat sektor, sier Julius...