image-6
Lønn

Over 5 prosent heving av minstelønn for mange lektorer

Streiken i KS-området er over, og mange av lektorene fikk et brukbart resultat. - Likevel viser resultatet hvor nødvendig det er for lektorene å bli plassert i kapittel 5, sier Otto Kristiansen, leder av Norsk Lektorlags forhandlingsutvalg.
AVRedaksjonen
09. juni, 2010
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Alle får et generelt tillegg på 2,1 % fra 01.07.10.

Dessuten får alle i undervisningsstillinger (kapittel 4 C) et generelt tillegg på 1,15 % fra 10.06.10.

Minstelønnssatsene heves med virkning fra 01.08.10, og ovennevnte generelle tillegg inngår i hevingen. For lektorene utgjør hevingene mer en det generelle tillegget, for dem med 10 og 16 års ansiennitet er hevingene drøyt 5 %.

 

 

0 år

4 år

8 år

10 år

16 år

Adjunkt

349 000

359 700

367 700

376 400

414 700

 

361 400

372 400

384 500

398 000

439 000

Tillegg kr.

12 400

12 700

16 800

21 600

24 300

 

3,60 %

3,50 %

4,60 %

5,70 %

5,90 %

           
Adj. m.t.

364 100

376 300

388 300

395 600

437 400

 

377 900

389 500

402 800

419 000

462 000

Tillegg kr.

13 800

13 200

14 500

23 400

24 600

 

3,80 %

3,50 %

3,70 %

5,90 %

5,60 %

           
Lektor

381 400

389 100

402 900

419 800

468 900

 

395 700

403 100

417 400

444 000

495 000

Tillegg kr.

14 300

14 000

14 500

24 200

26 100

 

3,74 %

3,60 %

3,60 %

5,80 %

5,60 %

           
Lektor m.t,

395 000

402 100

417 000

434 700

492 200

 

409 700

416 000

430 000

459 000

518 000

Tillegg kr.

14 700

13 900

13 000

24 300

25 800

 

3,70 %

3,50 %

3,10 %

5,60 %

5,20 %

Lokale forhandlinger
Det skal føres lokale forhandlinger med en ramme på 0,85 % pr. 01.08.10 og 0,25 % pr. 01.01.11.

I protokollen står det: Tillegg gitt i lokale lønnsforhandlinger etter kap. 4, pkt 4.A.1 skal i sin helhetkomme i tillegg til ny minstelønn i tariffperioden for berørte arbeidstakere. Ordningen gjelder også for arbeidstakere med ny sentral minstelønn som følge av lønnsansiennitet.

Lokale tillegg som blir gitt i inneværende tariffperiode (2010 – 2012), bl.a. høsten 2010, vil flyte oppå heving av minstelønnssatsen i samme tariffperiode, mens tillegg man hadde pr. 30.04.10, gitt høsten 2008, vil inngå i ny minstelønnssats, og således bli ”spist opp”. Lokale tillegg man har fått som følge av kompetansekartleggingen som var avtalt for tariffperioden 2008 – 2010, vil derimot bli liggende oppå ny minstelønnssats.

Se KS-rundskriv B 9- 2010 Om tariffrevisjonen (5/7.2010) (pdf)

Her er to eksempler som viser hvordan man regner ut ny lønn. Dersom summen av tillegg pr. 10.06.10 og 01.07.10 blir høyere enn ny minstelønnssats pr. 01.08.10, er det denne summen som gjelder.

1)      Lektor m/tillegg etter 16 år uten lokale tillegg pr. 30.04.10:

30.04.10                          kr. 492 200,-

10.06.10   + 1,15 %       kr. 497 860,-

01.07.10   + 2,1  %        kr. 508 315,-

01.08.10                          kr.  518 000,-

 

2)      Lektor m/tillegg etter 16 år med kr. 10 000,- i lokalt tillegg (høsten 2008) pr. 30.04.10:

30.04.10                                        kr. 502 200,-

10.06.10   + 1,15%        kr. 507 975,-

01.07.10   + 2,1  %        kr. 518 642,-

01.08.10                         kr. 518 642,-

– En heving av minstelønnen med drøyt 5 prosent er brukbart, men det gjelder kun for dem med 10 og 16 års ansiennitet, og forutsetter at de ikke har lokale tillegg som blir ”spist opp”. Hevingen av begynnerlønnen er altfor lav. Og vi er selvsagt ikke fornøyd når vi ser at de med høyest utdannelse kommer dårligere ut en ansatte med lavere eller ingen formell utdannelse. Mange ansatte i denne kategorien fikk 6 % heving av minstelønn. Nok en gang ser vi de negative konsekvensene for lektorene når det drives fordelingspolitikk i det sentrale lønnsoppgjøret. Vi er selvsagt også misfornøyd med et minstelønnssystem som reduserer betydningen av lokale lønnstillegg. Nødvendigheten av å få lektorene over i kapittel 5 er enda en gang dokumentert, sier Otto Kristiansen.

Frykter kompetansetap
– Selv om det endte med et brukbart resultat for lektorene, viser årets tariffoppgjør at systemet for lønnsdannelse i offentlig sektor ikke fungerer godt.  Dette systemet er en av årsakene til at skolen står overfor et stort kompetansetap de nærmeste årene, når en hel generasjon lektorer vil gå av med pensjon. Lektorlønna må heves mer dersom flere unge lektorer skal velge å bli i sine undervisningsstillinger, sier leder i Norsk Lektorlag, Gro Elisabeth Paulsen.

Relaterte lenker:

Relaterte dokumenter:

Riksmeklingsmannens skisse KS-området (pdf)

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Forventer reallønnsvekst for de ansatte i kommunene
– Kommune-Norge er helt avhengig av høyt utdannede for å levere gode tjenester. Da må vi investere i de høyt utdannede, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg.
Nyheter
Krever reallønnsvekst i staten
– Deler av staten sliter med å beholde og rekruttere høyt utdannede, og lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor øker. Denne utviklingen må snus, sier Kari Tønnessen Nordli, leder for Akademikerne...
Nyheter
Må hindre kompetanseflukt fra Oslo kommune
– Oslo kommune trenger høyt utdannede for å levere gode tjenester. Etter år med reallønnsnedgang er det viktig at kommunen sørger for at nøkkelkompetanse ikke forsvinner til privat sektor, sier Julius...