image-8
Lønn

Brudd i kommunesektorens lønnsforhandlinger

– KS la alt for lite penger på bordet, sier en skuffet Ole Jakob Knudsen, forhandlingsleder i Akademikerne kommune Rammen for lønnoppgjøret i kommunesektoren er lavere enn i privat sektor. Dette vil forverre lønnsforskjellene mellom menn og kvinner. Akademikerne brøt fredag 30. april lønnsforhandlingene med KS etter å ha forhandlet siden 8. april.
AVRedaksjonen
30. april, 2010
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

– Vi er svært skuffet over at KS ikke grep muligheten til å gjøre noe med likelønnsutfordringene og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, sier Knudsen.

Høyt utdannede kvinner har en sterkere tendens til å gå til offentlig sektor, mens høyt utdannede menn tenderer mot å gå til privat sektor.

– Et lønnsløft for offentlig sektor ville derfor bidratt sterkt til å bekjempe likelønnsproblemet, sier Knudsen. 
 
KS tar ikke hensyn til lektorenes svake lønnsutvikling
Akademikerne har i år særlig fokusert på de langtidsutdannede lærerne.
 
– Lektorene har hatt en vesentlig svakere lønnsutvikling enn øvrige kommuneansatte de senere år. Det er alvorlig for rekrutteringen på sikt, sier Knudsen.

Han peker på at lærerens kompetanse har avgjørende betydning for elevenes læringsutbytte.

– Lønn er en viktig faktor for å beholde gode lektorer. Det er sentralt at skolen makter å rekruttere og beholde høyt kvalifiserte lærerkrefter. Derfor må lektorene nå få et løft, krever Knudsen.

Forhandlingsleder Knudsen uttalte til P4 fredag 30.april at det er enorm avstand mellom partene, og at avgjørelsen om et brudd var enkel å ta, gitt det lave tilbudet fra KS.

Jon Sand– Det er svært negativt at KS ikke vil ta hensyn til den påvist svake lønnsutviklingen for lektorer, som har vært dårlig over mange år. Akademikerne ser det som en eneste løsning at våre medlemmer overflyttes til kapittel 5, og får lokale forhandlinger, sier Jon Sand, Norsk Lektorlags representant i Akademikerne kommune.

Til megling
Bruddet innebærer at lønnsoppgjøret for de ca. 16.200 kommunalt ansatte som Akademikerne forhandler for, nå går til megling. Meglingen vil starte 4.mai, og de videre meglingsdatoene er satt til 12.,18.,21.,25. og 26.mai. En eventuell streik vil ikke begynne før det er brudd i meglingen.

 

Relaterte lenker:

Relaterte dokumenter:

 

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Forventer reallønnsvekst for de ansatte i kommunene
– Kommune-Norge er helt avhengig av høyt utdannede for å levere gode tjenester. Da må vi investere i de høyt utdannede, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg.
Nyheter
Krever reallønnsvekst i staten
– Deler av staten sliter med å beholde og rekruttere høyt utdannede, og lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor øker. Denne utviklingen må snus, sier Kari Tønnessen Nordli, leder for Akademikerne...
Nyheter
Må hindre kompetanseflukt fra Oslo kommune
– Oslo kommune trenger høyt utdannede for å levere gode tjenester. Etter år med reallønnsnedgang er det viktig at kommunen sørger for at nøkkelkompetanse ikke forsvinner til privat sektor, sier Julius...