image-9
Lønn

Krever lønnsløft for lektorene

Lektorene har hatt en svakere lønnsutvikling enn øvrige kommuneansatte de siste årene. – For Akademikerne blir det ved årets forhandlinger særlig viktig å få til et løft for de langtidsutdannede lærerne, sier Ole Jakob Knudsen, forhandlingsleder for Akademikerne kommune, i en pressemelding.
AVRedaksjonen
08. april, 2010
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Videre fremdrift:

29/4: Akademikerne skal levere krav 4.

Sammenslutningene skal levere felleskrav på pensjon.

Akademikerne ønsker systemendring
Norsk Lektorlag og Akademikerne mener at tiden er inne for å tenke nytt i lønnspolitikken.

– Sentrale oppgjør har år etter år ikke gitt uttelling for lektorene. Lønnsveksten for lektorene har gjennomgående vært underregulert i forhold til lærere med lavere utdanningsnivå. Derfor krever Akademikerne kommune at en ny kode opprettes i kapittel 5, for undervisningsstilling, sier Jon Sand, Norsk Lektorlags representant i Akademikerne kommune.

– En overflytting til kapittel 5 innebærer en lokal lønnsdannelse basert på kollektive avtaler, der lønn blant annet kan brukes som virkemiddel for å rekruttere og beholde lektorer, sier Sand.


Lokale tillegg skal ikke spises opp
Akademikerne kommune krever også at lokale tillegg skal komme i tillegg til de fastsatte minstelønningene.

Relaterte lenker:

Relaterte dokumenter:

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Forventer reallønnsvekst for de ansatte i kommunene
– Kommune-Norge er helt avhengig av høyt utdannede for å levere gode tjenester. Da må vi investere i de høyt utdannede, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg.
Nyheter
Krever reallønnsvekst i staten
– Deler av staten sliter med å beholde og rekruttere høyt utdannede, og lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor øker. Denne utviklingen må snus, sier Kari Tønnessen Nordli, leder for Akademikerne...
Nyheter
Må hindre kompetanseflukt fra Oslo kommune
– Oslo kommune trenger høyt utdannede for å levere gode tjenester. Etter år med reallønnsnedgang er det viktig at kommunen sørger for at nøkkelkompetanse ikke forsvinner til privat sektor, sier Julius...