image-4
Lønn

Krever lønnsløft for lektorene

Lektorene har hatt en svakere lønnsutvikling enn øvrige kommuneansatte de siste årene. – For Akademikerne blir det ved årets forhandlinger særlig viktig å få til et løft for de langtidsutdannede lærerne, sier Ole Jakob Knudsen, forhandlingsleder for Akademikerne kommune, i en pressemelding.
AVRedaksjonen
08. april, 2010
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Videre fremdrift:

29/4: Akademikerne skal levere krav 4.

Sammenslutningene skal levere felleskrav på pensjon.

Akademikerne ønsker systemendring
Norsk Lektorlag og Akademikerne mener at tiden er inne for å tenke nytt i lønnspolitikken.

– Sentrale oppgjør har år etter år ikke gitt uttelling for lektorene. Lønnsveksten for lektorene har gjennomgående vært underregulert i forhold til lærere med lavere utdanningsnivå. Derfor krever Akademikerne kommune at en ny kode opprettes i kapittel 5, for undervisningsstilling, sier Jon Sand, Norsk Lektorlags representant i Akademikerne kommune.

– En overflytting til kapittel 5 innebærer en lokal lønnsdannelse basert på kollektive avtaler, der lønn blant annet kan brukes som virkemiddel for å rekruttere og beholde lektorer, sier Sand.


Lokale tillegg skal ikke spises opp
Akademikerne kommune krever også at lokale tillegg skal komme i tillegg til de fastsatte minstelønningene.

Relaterte lenker:

Relaterte dokumenter:

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Rikslønnsnemnda har ikke satt dato for KS-oppgjøret
Det er mange som lurer på når resultatet av lønnsnemnda i KS-området er klart. Svaret er at Rikslønnsnemnda ikke har satt en dato for behandling ennå, så inntil videre gjelder fortsatt den «gamle» min...
Lønn
Kritiserer begrunnelsen for tvungen lønnsnemnd
Norsk Lektorlag mener regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd på lærerstreiken er strid med den grunnlovfestede organisasjonsretten. Lektorlaget reagerer på at elevenes psykiske helse er vektlagt i så...
Nyheter
Ei bøn til rogalandspolitikarane: Kva med å berre auke lærarløna?
Lærarstreiken er over til glede for elevane, mens lærarane er i harnisk, fordi dei enno eit år opplever redusert kjøpekraft. No utfordrar eg rogalandspolitikarane til å ta grep og auka lærarlønna i vå...