image-2
Lønn

Prinsipiell uenighet om lokal lønnsdannelse

Konflikten i kommunal sektor viser at de sentrale tariffoppgjørene egner seg dårlig til å rekruttere akademisk arbeidskraft.
AVRedaksjonen
04. juni, 2010
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

– Akademikerne havnet i denne streikesituasjonen fordi riksmeklingsmannen ikke klarte å sy sammen en skisse som kunne gi tilslutning fra de tyngste fagforbundene. Det er en prinsipiell uenighet om lokal lønnsdannelse som ligger til grunn for streiken, sier leder i Norsk Lektorlag, Gro Elisabeth Paulsen.

Lektorenes lønnsutvikling har i 30 år med sentral lønnsdannelse vært jevnt dårlig. Dette har ført til at skolen nå står foran et stort kunnskapstap når den ikke klarer å rekruttere en ny generasjon med høyt kompetente lærere. Akademikerne har tatt konsekvensen av at sentral lønnsdannelse ikke gagner dem med høyest utdanning. Vi tror heller ikke at likelønnseffekten blir den beste dersom potten kun fordeles sentralt.

– Norsk Lektorlag har meget få medlemmer i streik, men de som er tatt ut, spiller en nøkkelrolle og har på en fin måte markert hvor viktig akademisk arbeidskraft er for samfunnsmaskineriet. Vi er meget takknemlig for ståpåviljen blant de streikende i Akademiker-foreningene, sier leder og generalsekretær i Norsk Lektorlag, Gro Elisabeth Paulsen og Otto Kristiansen.

Relaterte lenker:

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lokale lønnsforhandlingerlønnsoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Rikslønnsnemnda har ikke satt dato for KS-oppgjøret
Det er mange som lurer på når resultatet av lønnsnemnda i KS-området er klart. Svaret er at Rikslønnsnemnda ikke har satt en dato for behandling ennå, så inntil videre gjelder fortsatt den «gamle» min...
Lønn
Kritiserer begrunnelsen for tvungen lønnsnemnd
Norsk Lektorlag mener regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd på lærerstreiken er strid med den grunnlovfestede organisasjonsretten. Lektorlaget reagerer på at elevenes psykiske helse er vektlagt i så...
Nyheter
Ei bøn til rogalandspolitikarane: Kva med å berre auke lærarløna?
Lærarstreiken er over til glede for elevane, mens lærarane er i harnisk, fordi dei enno eit år opplever redusert kjøpekraft. No utfordrar eg rogalandspolitikarane til å ta grep og auka lærarlønna i vå...