image-6
Lønn

Prinsipiell uenighet om lokal lønnsdannelse

Konflikten i kommunal sektor viser at de sentrale tariffoppgjørene egner seg dårlig til å rekruttere akademisk arbeidskraft.
AVRedaksjonen
04. juni, 2010
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

– Akademikerne havnet i denne streikesituasjonen fordi riksmeklingsmannen ikke klarte å sy sammen en skisse som kunne gi tilslutning fra de tyngste fagforbundene. Det er en prinsipiell uenighet om lokal lønnsdannelse som ligger til grunn for streiken, sier leder i Norsk Lektorlag, Gro Elisabeth Paulsen.

Lektorenes lønnsutvikling har i 30 år med sentral lønnsdannelse vært jevnt dårlig. Dette har ført til at skolen nå står foran et stort kunnskapstap når den ikke klarer å rekruttere en ny generasjon med høyt kompetente lærere. Akademikerne har tatt konsekvensen av at sentral lønnsdannelse ikke gagner dem med høyest utdanning. Vi tror heller ikke at likelønnseffekten blir den beste dersom potten kun fordeles sentralt.

– Norsk Lektorlag har meget få medlemmer i streik, men de som er tatt ut, spiller en nøkkelrolle og har på en fin måte markert hvor viktig akademisk arbeidskraft er for samfunnsmaskineriet. Vi er meget takknemlig for ståpåviljen blant de streikende i Akademiker-foreningene, sier leder og generalsekretær i Norsk Lektorlag, Gro Elisabeth Paulsen og Otto Kristiansen.

Relaterte lenker:

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lokale lønnsforhandlingerlønnsoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Forventer reallønnsvekst for de ansatte i kommunene
– Kommune-Norge er helt avhengig av høyt utdannede for å levere gode tjenester. Da må vi investere i de høyt utdannede, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg.
Nyheter
Krever reallønnsvekst i staten
– Deler av staten sliter med å beholde og rekruttere høyt utdannede, og lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor øker. Denne utviklingen må snus, sier Kari Tønnessen Nordli, leder for Akademikerne...
Nyheter
Må hindre kompetanseflukt fra Oslo kommune
– Oslo kommune trenger høyt utdannede for å levere gode tjenester. Etter år med reallønnsnedgang er det viktig at kommunen sørger for at nøkkelkompetanse ikke forsvinner til privat sektor, sier Julius...