image-7
Lønn

Lønnsløft for offentlig sektor

– For Akademikerne blir det ved årets forhandlinger viktig å få til et løft for offentlig sektor for å komme likelønnsproblemene til livs, sier Curt A. Lier, forhandlingsleder for Akademikerne stat.
AVRedaksjonen
08. april, 2010
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Prosess:
Akademikerne leverte krav nr. 2 til staten onsdag 28.april. Et nytt forhandlingsmøte i stat avvikles 29.april. Et nytt tilbud (nr 3) fra staten forventes framlagt fredag 30.april kl 10.

Bakgrunn:
Offentlig sektor er blitt hengende stadig mer etter privat sektor lønnsmessig.

– Konsekvensen er at offentlig sektor for ofte taper i konkurransen om den kvalifiserte arbeidskraften. Det taper velferdsordningene på, sier Lier. Han peker på at ekstra midler til offentlig sektor også er veien å gå for å løse likelønnsutfordringene, fordi kvinner oftere søker seg til offentlig sektor, mens menn tenderer mer mot privat sektor. Økende lønnsforskjeller for samme jobb i offentlig og privat sektor er vår største likelønnsutfordring.

 
Relaterte lenker:

Relaterte dokumenter:

 

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Forventer reallønnsvekst for de ansatte i kommunene
– Kommune-Norge er helt avhengig av høyt utdannede for å levere gode tjenester. Da må vi investere i de høyt utdannede, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg.
Nyheter
Krever reallønnsvekst i staten
– Deler av staten sliter med å beholde og rekruttere høyt utdannede, og lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor øker. Denne utviklingen må snus, sier Kari Tønnessen Nordli, leder for Akademikerne...
Nyheter
Må hindre kompetanseflukt fra Oslo kommune
– Oslo kommune trenger høyt utdannede for å levere gode tjenester. Etter år med reallønnsnedgang er det viktig at kommunen sørger for at nøkkelkompetanse ikke forsvinner til privat sektor, sier Julius...