image-1
Lønn

Lønnsløft for offentlig sektor

– For Akademikerne blir det ved årets forhandlinger viktig å få til et løft for offentlig sektor for å komme likelønnsproblemene til livs, sier Curt A. Lier, forhandlingsleder for Akademikerne stat.
AVRedaksjonen
08. april, 2010
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Prosess:
Akademikerne leverte krav nr. 2 til staten onsdag 28.april. Et nytt forhandlingsmøte i stat avvikles 29.april. Et nytt tilbud (nr 3) fra staten forventes framlagt fredag 30.april kl 10.

Bakgrunn:
Offentlig sektor er blitt hengende stadig mer etter privat sektor lønnsmessig.

– Konsekvensen er at offentlig sektor for ofte taper i konkurransen om den kvalifiserte arbeidskraften. Det taper velferdsordningene på, sier Lier. Han peker på at ekstra midler til offentlig sektor også er veien å gå for å løse likelønnsutfordringene, fordi kvinner oftere søker seg til offentlig sektor, mens menn tenderer mer mot privat sektor. Økende lønnsforskjeller for samme jobb i offentlig og privat sektor er vår største likelønnsutfordring.

 
Relaterte lenker:

Relaterte dokumenter:

 

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Rikslønnsnemnda har ikke satt dato for KS-oppgjøret
Det er mange som lurer på når resultatet av lønnsnemnda i KS-området er klart. Svaret er at Rikslønnsnemnda ikke har satt en dato for behandling ennå, så inntil videre gjelder fortsatt den «gamle» min...
Lønn
Kritiserer begrunnelsen for tvungen lønnsnemnd
Norsk Lektorlag mener regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd på lærerstreiken er strid med den grunnlovfestede organisasjonsretten. Lektorlaget reagerer på at elevenes psykiske helse er vektlagt i så...
Nyheter
Ei bøn til rogalandspolitikarane: Kva med å berre auke lærarløna?
Lærarstreiken er over til glede for elevane, mens lærarane er i harnisk, fordi dei enno eit år opplever redusert kjøpekraft. No utfordrar eg rogalandspolitikarane til å ta grep og auka lærarlønna i vå...