image-8
Lønn

Enighet i lønnsoppgjøret i Oslo kommune

– Vi er godt fornøyd med at vi har kommet til enighet om en ramme som ligger litt høyere enn både frontfaget og staten. Det vil bidra til at Oslo kommune også i framtiden kan konkurrere om arbeidskraften, sier Jan Olav Birkenhagen, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune.
AVRedaksjonen
28. mai, 2010
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Større økonomisk ramme og lokal fordeling bidrar til økt likelønn
Meklingsresultatet i Oslo kommune har en ramme på om lag 3,37 %. Det innebærer et krone-tillegg på 6000 kroner til og med lønnstrinn 32. Deretter 8500 kroner opp til lønnstrinn 53, deretter prosentvis tillegg på 1,8 %. I tillegg er avsatt en mindre del til sentrale lønnsmessige tiltak og betydelige midler avsatt til lokale forhandlinger.

Et lønnsløft i kommunen er nødvendig for å oppnå større likelønn mellom privat og offentlig sektor. Størst uttelling får man ved å fordele pengene lokalt.

Lokal fordeling 
Vi er skuffet over at vi ikke har fått til et prøveprosjekt med lokal lønnsdannelse. Derimot er vi godt fornøyd med at den lokale potten er større enn det som har vært vanlig i Oslo kommune. Det medfører at pengene kan fordeles der utfordringene kjennes best, nemlig i virksomhetene selv, sier Birkenhagen. Det er det beste virkemiddelet både for å rekruttere og beholde arbeidskraften, og i et likelønnsperspektiv.

Døgnkontinuerlig vakt for samfunnsmedisinere
– Vi er svært glade for at Oslo kommune nå omsider tar ansvaret å sikre døgnkontinuerlig beredskapsvakt for samfunnsleger, sier Birkenhagen. Dette er leger som spiller nøkkelroller i forbindelse med blant annet smittevernberedskap ved epidemiutbrudd på linje med svineinfluensaen. – Vi har kjempet lenge for at Oslo kommune skulle vedkjenne seg ansvaret de har etter kommunehelseloven og samhandlingsreformen. Vi er glade for å ha lykkes med dette, sier Birkenhagen. 

Relaterte lenker:

 

 

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Lønnsoppgjøret i staten: Stor avstand mellom partene
– Avstanden mellom partene var så stor at vi nå er nødt til å få hjelp fra Riksmekler for å komme i mål med en ny hovedtariffavtale, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli.
Lønn
Akademikerne bryter lønnsforhandlingene med Oslo kommune
– Kommunens tilbud var ikke godt nok, sier forhandlingsleder Erik Graff.
Lønn
Lønnsoppgjøret: Bryter forhandlingene i kommunal sektor
– Vi gikk inn i forhandlingene med et ønske om å komme til enighet, men nå trenger vi hjelp av Riksmekleren, sier Tonje Leborg, leder for Akademikerne kommune.