image-7
Illustrasjonsfoto: iStock
Lønn

Vil du stå i jobb lenge? Se opp for samordningsfella!

Hvis du vil fortsette å jobbe etter du har fylt 67 år, må du sjekke hva som skjer med pensjonen din. Du kan tape penger på å jobbe lenge.
AVNorsk Lektorlags juridiske kontor
29. juni, 2023

Denne artikkelen er en oppdatert versjon av artikkelen som ble publisert 15. oktober 2020.

Hvis du er født før 1962 og vil fortsette å jobbe etter du har fylt 67 år, må du sjekke hva som skjer med pensjonen din. Du kan tape penger på å jobbe lenge.

Vi oppfordres til å stå i jobb lengre, noe Norsk Lektorlag støtter. Samtidig viser det seg at mange taper på å jobbe etter de har fylt 67 år, avhengig av hvilket år du er født. Det skyldes den såkalte samordningsfella.

Samordningsfella er når arbeid i offentlig sektor etter 67 år fører til gradvis lavere og lavere tjenestepensjon. I noen tilfeller fører det til lavere samlet pensjonsutbetaling fra Statens pensjonskasse (SPK) og folketrygden. Personer som jobber etter fylte 67 år, risikerer i noen tilfeller å bli fratatt all tjenestepensjon de har spart opp.

Samordningsfella er når arbeid etter 67 år fører til gradvis lavere og lavere tjenestepensjon

Norsk Lektorlag mener det er urimelig at regjeringen ber folk om å jobbe lenger, og samtidig opprettholder en ordning der våre medlemmer taper store beløp på å jobbe etter fylte 67 år.

SPK bekrefter problemet

I slutten av 2019 publiserte Pensjonistforbundet en stor rapport om denne uheldige virkningen av pensjonsreformen fra 2011. Aldersgruppen født mellom 1943 og 1962 risikerer å få stadig lavere og lavere samlet pensjon når de arbeider etter fylte 67 år.

Nettavisen Khrono har skrevet flere artikler om rapporten:

Forskningsinstitusjonen NOVA har laget en grundig rapport som beskriver samordningsfella i mer detalj:

SPK har gjort beregninger basert på tall fra NAV og Statistisk sentralbyrå

Deres oversikt viser fra hvilken alder du kan forvente at din tjenestepensjon blir redusert dersom du fortsetter i jobb etter 67 år. Om du tar ut tjenestepensjon fra SPK og alderpensjon fra folketrygden på forskjellig tidspunkt, viser tabellen også fra hvilken alder din totale pensjon blir mindre.

ÅrskullFyller 67 år iFra denne alderen kan du forvente at pensjonen din blir redusert
1943201067 år
1944201167 år 1 måned
1945201267 år 2 måneder
1946201367 år 4 måneder
1947201467 år 5 måneder
1948201567 år 6 måneder
1949201667 år 7 måneder
1950201767 år 8 måneder
1951201867 år 9 måneder
1952201967 år 11 måneder
1953202068 år
1954 *202169 år og 2 måned
1955202269 år og 3 måneder
1956202369 år og 5 måneder
1957202469 år og 7 måneder
1958202569 år og 9 måneder
1959202669 år og 11 måneder
1960202770 år og 1 måned
1961202870 år og 3 måneder
1962202970 år og 5 måneder

Artikkelen med tabellen på nettsiden til Statens pensjonskasse finner du her:

SPK understreker at det er individuelt hvor lenge det lønner seg å jobbe etter fylte 67 år. De anbefaler derfor alle som ønsker å fortsette i jobb, å sjekke hva som skjer med pensjonen, og sier at det er viktig å vurdere alternativene. 

Lovforslag om å fjerne samordningsfella

Sommeren 2020 la Senterpartiet frem et lovforslag om å oppheve de aktuelle endringene fra pensjonsreformen i 2011. Per oktober 2020 lå forslaget til behandling i Arbeids- og sosialkomiteen.

I tillegg har regjeringen oppnevnt et utvalg som skal evaluere pensjonsreformen fra 2011 (ekstern lenke).

Pensjonsutvalget skal vurdere blant annet aldersgrenser, insentivet til å stå i arbeid, levealdersjustering og minstenivå, men «samordningsfellen» er likevel ikke nevnt direkte i mandatet.

Utvalget fikk opprinnelig frist til 1. mars 2022 med å levere sin utredning. Utvalget ba om utvidet frist for å for å kunne sluttføre det pågående arbeidet på en tilfredsstillende måte, og leverte sin utredning 16. juni 2022.

NOU 2022: 7 Et forbedret pensjonssystem

Regjeringen tar sikte på å fremme en stortingsmelding i siste halvår 2023.

I mellomtiden hadde Stortinget våren 2023 en mulighet til å rette opp den urimeligheten samordningsfella innebærer. Da endret de enkelte bestemmelser i samordningsloven for å tilpasse denne til endringer i folketrygdloven om gjenlevendeytelser og omstillingsstønad.

Det ble dessverre ikke rettet opp i det, og status quo for våre medlemmer er den samme.

se mer innhold fra kategorien

Lønn
pensjon

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Dette skal du tjene som lektor i Oslo kommune
Oslo kommune har et helt eget lønnssystem for lærere og lektorer som avviker fra de andre kommunene, men i praksis er ikke forskjellene så veldig store.
Lønn
Dette skal du tjene som ansatt i staten
Det statlige tariffområdet omfatter Norsk Lektorlags medlemmer som er ansatt i statlig sektor. Hva du skal ha i lønn, avhenger av hvor du er ansatt.
Lønn
Dette skal du tjene som lektor
Alle Norsk Lektorlags medlemmer i offentlig skole, både grunnskole og videregående skole, er omfattet av avtaleverket for KS-området, bortsett fra de som jobber i Oslo kommune.