tariffoppgjør

Lønn
Tariffoppgjøret 2019
Tariffoppgjøret i 2019 er et mellomoppgjør. Det innebærer at det forhandles om økonomi, men ikke om innholdet i avtaleverket.
Lønn
Tariffoppgjøret 2018
Tariffoppgjøret i 2018 er et hovedoppgjør. Det innebærer at det både forhandles om økonomi og innholdet i avtaleverket.
Lønn
Tariffoppgjøret 2017
Tariffoppgjøret i 2017 er et mellomoppgjør. Det innebærer at det kun kan forhandles om økonomi.
Lønn
Tariffoppgjøret 2016
Lønn
Tariffoppgjøret 2015
Lønn
Tariffoppgjøret 2014
Tariffoppgjøret i 2014 er et hovedtariffoppgjør, hvor det forhandles om lønn og andre bestemmelser i hovedtariffavtalene.
Lønn
Tariffoppgjøret 2013
Tariffoppgjøret 2013 er et mellomoppgjør, det vil si at det kun forhandles om lønn.
Lønn
Tariffoppgjøret 2012
I 2012 er det hovedtariffoppgjør med revisjon av både lønns- og avtalebestemmelser.
Lønn
Tariffoppgjøret 2011
Lørdag 30. april kl. 19.30 brøt Oslo kommune forhandlingene med hovedsammenslutningene i mellomoppgjøret. Meklingen vil foregå tirsdag 24.mai.Lørdag 30. april kl. 17.30 aksepterte Akademikerne kommune tilbudet fra KS i m...