Lønn

image-1
Lønn
Dette skal du tjene som lektor
Alle Norsk Lektorlags medlemmer i offentlig skole, både grunnskole og videregående skole, er omfattet av avtaleverket for KS-området, bortsett fra de som jobber i Oslo kommune.
image-5
Lønn
Dette skal du tjene som ansatt i staten
Det statlige tariffområdet omfatter Norsk Lektorlags medlemmer som er ansatt i statlig sektor. Hva du skal ha i lønn, avhenger av hvor du er ansatt.
image-1
Lønn
Beregning av ansiennitet i Oslo kommune
Lønnsansienniteten beregnes ved ansettelse, og det er du som arbeidstaker som er ansvarlig for å dokumentere arbeidserfaringen din.
image-9
Lønn
Beregning av ansiennitet i KS
Lønnsansienniteten beregnes ved ansettelse, og det er du som arbeidstaker som er ansvarlig for å dokumentere arbeidserfaringen din.
image-8
Lønn
Tariffoppgjøret 2021
Tariffoppgjøret 2021 er et mellomoppgjør. Da forhandler man kun om lønn.
image-2
Lønn
Tariffoppgjøret 2020
Tariffoppgjøret 2020 var et hovedoppgjør. Da forhandles det om både økonomi og innholdet i avtaleverket. Oppgjøret ble utsatt fra mai på grunn av korona-pandemien.
Lønn
Hva blir min pensjon og hvordan er pensjonen satt sammen?
Alderspensjon er det du skal leve av som pensjonist. I denne artikkelen forsøker vi å forklare hvordan pensjonen din er satt sammen og faktorene som påvirker hva du vil få i pensjon.
Lektorbladet
Lønnsoppgjørets gang
Hver eneste vår er det lønnsoppgjør – men ikke i år. Koronaepidemien har ført til at alle lønnsforhandlinger utsettes til høsten.
Lønn
Tariffoppgjøret 2019
Tariffoppgjøret i 2019 er et mellomoppgjør. Det innebærer at det forhandles om økonomi, men ikke om innholdet i avtaleverket.