Norsk Lektorlag mener

Høringsuttalelser fra Norsk Lektorlag

Lektorlaget er høringsinstans i en rekke saker knyttet til utdannings- og tariffpolitikk. Her finner du våre høringssvar og innspill.
AVRedaksjonen
02. juni, 2020

Høringsuttalelser og -innspill 2024:

Høringsuttalelser og -innspill 2023:

Høringsuttalelser og innspill 2022:

Høringsuttalelser og -innspill 2021:

Fagfornyelsen programfag

Høringsuttalelser og -innspill 2020:

Høringsuttalelser og -innspill 2019:

Fagfornyelsen

Annet

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012:

2011:

2010:

2009:

2008:

se mer innhold fra kategorien

Norsk Lektorlag mener
høringsuttalelse