image-1

Velkommen til Norsk Lektorlag!

Vi er en fagforening for universitets- og høyskoleutdannede lektorer.

Nyheter

Se alle nyheter

Har du lest disse sakene?

Nyttige artikler

Verv en kollega og velg mellom fine vervepremier!

Hvorfor velge Norsk Lektorlag?

  • Vi er en tydelig og uredd stemme i utdanningspolitikken.Vi er en tydelig og uredd stemme i utdanningspolitikken.
  • Vi slåss for en bedre arbeidstidsavtale og vil ha høy faglig kvalitet i skolen.Vi slåss for en bedre arbeidstidsavtale og vil ha høy faglig kvalitet i skolen.
  • Vi er en medlemsnær fagforening med en homogen medlemsmasse. Hos oss blir du hørt!Vi er en medlemsnær fagforening med en homogen medlemsmasse. Hos oss blir du hørt!
  • Vi vil øke lektorlønna slik at skolen kan rekruttere og beholde lærere med høy kompetanse.Vi vil øke lektorlønna slik at skolen kan rekruttere og beholde lærere med høy kompetanse.
  • Vi vil ha mer tid elever, til planlegging av undervisning og til vurderingsarbeid, og bruke mindre tid på byråkrati.Vi vil ha mer tid elever, til planlegging av undervisning og til vurderingsarbeid, og bruke mindre tid på byråkrati.
Bli medlem i Norsk Lektorlag!