Personvernerklæring

Her informerer vi om behandling av personopplysninger i Norsk Lektorlag, hvordan og hvorfor vi bruker dem, samt dine rettigheter.

Denne personvernerklæringen omhandler hvorfor og hvordan Norsk Lektorlag samler inn og behandler personopplysninger i vårt daglige virke, samt hva vi gjør for å beskytte personopplysningene.

1. Behandlingsansvarlig

Norsk Lektorlag, ved generalsekretær Monica Tjelmeland, er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med alle tjenester som leveres av Norsk Lektorlag.

Vår kontaktinformasjon er:
Adresse: MBE 326, PB. 1 Youngstorget, 0028 Oslo
Telefon: 24 15 50 00
Org.nr.: 479495512

Du kan til enhver tid kontakte Norsk Lektorlag dersom du har spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger på e-post post@norsklektorlag.no.

2. Formål

Formålet med behandling av personopplysninger er å oppfylle medlemskapsavtalen inngått mellom Norsk Lektorlag og deg som medlem.

Formålet gjør det mulig for Lektorlaget å ivareta dine interesser i lønns- og arbeidsvilkår, arbeide for høy faglig og yrkesetisk standard blant medlemmene, tilby relevante medlemsfordeler for å fremme dine interesser, arrangere kurs og arrangementer, og ellers utføre oppgaver som faller inn under Lektorlagets berettigede fagforeningsaktiviteter.

3. Innsamling og registrering

Lektorlaget behandler de personopplysninger du oppgir når du inngår avtale om medlemskap, og de opplysninger som du på annen måte frivillig oppgir.

Norsk Lektorlag vil kun innhente personopplysninger i den grad det er nødvendig for å yte tjenester og oppfylle plikter overfor deg som medlem. Vi kan også benytte personopplysningene for å kunne tilpasse innholdet vi tilbyr til å samsvare med dine interesser, analysere forbruks-/markedstrender og forbedre våre tjenester.

Som medlem av Norsk Lektorlag har du tilgang til det vesentlige av personopplysninger som behandles om deg via Min Side

4. Behandling

Følgende personopplysningene behandles for å kunne gi deg de tjenester du har krav på som medlem, og for å kunne administrere og forvalte medlemsforholdet:

 • Navn
 • Personnummer, som er nødvendig for
  • å sikre at du får skattefradrag for innbetalt medlemskontingent
  • at du som medlem skal kunne benytte deg av medlemsfordeler hos samarbeidspartnere
  • at vi skal kunne skille medlemmer med samme navn og fødselsdato
 • Kontaktinformasjon: Bostedsadresse, mobilnummer, e-postadresse
 • Arbeidsforhold: Arbeidsgiver/-sted, stillingsprosent, stillingstype, ansiennitet
 • Utdanning: Utdanningssted, utdanningsretning/-grad, avsluttende studieår
 • Betalingsinformasjon i forbindelse men medlemskontingent


Andre personopplysninger som kan være aktuelle å behandle – som du som medlem frivillig oppgir – kan for eksempel være informasjon i forbindelse med tillitsverv, juridisk bistand og kursdeltakelse, som allergier og andre helseopplysninger eller opplysninger om funksjonsevne du selv oppgir.

5. Behandlingsaktiviteter

Ved å inngå avtale om medlemskap i Lektorlaget aksepterer du at vi kan registrere og behandle dine personopplysninger til følgende bruk:

Kommunikasjon
Nyhetsbrev sendes jevnlig til medlemmer. E-post brukes også som en del av det daglige informasjonsarbeidet. Vi bruker opplysninger som medlemsstatus, arbeidsforhold og geografi for å kunne gi deg målrettet informasjon om tjenester du som medlem kan ha nytte av.

Medlemskontingent og økonomi
For innkreving og oppfølging av medlemskontingent, samt utbetaling av reiseregninger, refusjoner og honorarer, bruker vi opplysninger som navn, kontaktinformasjon, medlemsstatus og transaksjonsdata. I tillegg overføres opplysninger om innbetalt medlemskontingent til skattemyndighetene, som gir fradrag på skatteoppgjøret.

Medlemslister
Tillitsvalgte er avhengige av medlemsoversikter for å kunne ivareta medlemmenes rettigheter. Opplysninger som navn, kontaktinfo og arbeidsforhold benyttes til dette formålet. Tillitsvalgte har taushetsplikt.

Medlemsundersøkelser
Det sendes årlig ut ulike undersøkelser til medlemmer for å innhente informasjon om behov og tilfredshet blant medlemmene, og for å utvikle drifts- og tjenestetilbud. 

Opplysninger som medlemsstatus, arbeidsforhold og kursdeltakelse benyttes for å sende rette undersøkelser til rette medlemmer. Det er frivillig å svare på undersøkelsene. Anonymitet ivaretas av databehandler.

Rådgivning
Sensitive personopplysninger kan fremkomme som en del av saksbehandling, og slike opplysninger behandles konfidensielt.

Arrangement- og kursdeltakelse
Personopplysninger som medlemsstatus, fødselsdato, kontaktinformasjon og arbeidsforhold brukes for å administrere deltakelsen. Andre opplysninger om spesielle behov blir registrert etter medlemmets eget ønske.

Opplysninger deles med tredjeparter som kurssted, ekstern kursholder og reiseselskap. Øvrige kursdeltakere mottar deltakerlister med begrensede opplysninger som navn, arbeidssted og e-post.

Medlemsfordeler/rabattavtaler
Som medlem i Norsk Lektorlag har du tilgang til ulike medlemsfordeler. For å få tilgang til fordelene utleveres personopplysninger som navn, adresse, e-post og personnummer for å verifisere ditt medlemskap.

Sammenstillinger
Sammenstillinger av medlemsdata benyttes for å danne grunnlag for råd og veiledning om medlemmenes lønn/lønnsutvikling, og for øvrig for å tilpasse tjenester, tilbud og markedsføringshenvendelser til våre medlemmer. Dine personopplysninger kan derfor, i anonymisert form, sammenstilles med andre medlemmers opplysninger, og med opplysninger fra andre kilder. 

6. Utlevering

Lektorlaget gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slike grunnlag vil typisk være

 • egen avtale med deg
 • informasjon om og ivaretakelse av dine medlemsfordeler hos samarbeidspartnere
 • konkrete oppgaver for å kunne yte tjenester og sikre dine rettigheter som medlem
 • lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen

Lektorlaget benytter databehandlere for innsamling, behandling og lagring av personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller foreligger det databehandleravtaler for ivaretakelse av informasjonssikkerhet i alle ledd av behandlingen. Eventuell databehandling som utføres utenfor EU/EØS blir ivaretatt av databehandleravtale.

Lektorlaget har databehandleravtale med følgende tjenesteleverandører:

Lektorlaget selger ikke personopplysninger til tredjepart.

Du kan reservere deg mot markedsføring fra tredjeparter via Min Side.

7. Oppbevaring

Etter at ditt medlemskap er avsluttet, blir person- og medlemsopplysninger, av administrative og regnskapsmessige årsaker, som hovedregel lagret i fem år.

Lovbestemte regler kan imidlertid gjøre det nødvendig å lagre personopplysninger i lengre tid, for eksempel i forbindelse rettslige krav og forpliktelser, hvor lagring etter advokatforskriften kan gjøres i opptil ti år.

8. Informasjonskapsler (cookies)

Det blir innhentet ikke-personlig informasjon fra alle som besøker norsklektorlag.no. Informasjonskapsler er små filer som lagres automatisk på datamaskinen og brukes for å bedre brukerens opplevelse av nettstedet. Informasjonskapsler kan brukes av nettsider for å gjenkjenne gjentatte besøk, spore bruksatferd og samle data som forbedrer innholdet. Dersom du ikke ønsker at slik informasjon blir lagret, tillater de fleste nettlesere (som Firefox, Chrome, Safari, Microsoft Edge) at du avviser informasjonskapsler.

Norsk Lektorlag bruker analyseverktøyet Google Analytics (GA4). Det er ikke mulig for Norsk Lektorlag å isolere ip-adresser eller på annen måte knytte besøk på nettsiden til en person.

Vi bruker Hotjar for kartlegge overordnet bruk av Norsk Lektorlags nettsider blant annet gjennom såkalte heatmaps.

9. Dine rettigheter

På Min Side kan du se og endre dine opplysninger, samt trekke tilbake samtykker. Øvrige lagrede personopplysninger, som for eksempel kontingentbetalingsforhold/-historikk, får du ved å kontakte Norsk Lektorlag.

Du har rett til innsyn, retting og sletting av de opplysninger som Lektorlaget har registrert om deg. Videre har du rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet.

Du kan til enhver tid kontakte Norsk Lektorlag dersom du ønsker mer informasjon om vår behandling av personopplysninger, eller du mener at dine personopplysninger ikke har blitt håndtert korrekt:

Les mer om dine rettigheter på Datatilsynets nettside.

11. Revisjon av personvernerklæringen

Lektorlaget forbeholder seg retten til å endre gjeldende personvernerklæring dersom:

a) behandlingen av personopplysninger endres, eller
b) revisjon anses som nødvendig grunnet endringer i lover eller forskrifter gitt i medhold av lov.

Oslo, juni 2020