Lønn

Streik i kommunesektoren fra 28.mai

Meklingsmannen fant ikke grunnlag for å legge fram en skisse i lønnsoppgjøret i KS. Det betyr at det er brudd. Plassfratredelse skjer fra arbeidstidens begynnelse fredag 28. mai. De medlemmene dette gjelder, er personlig varslet om dette fra sine tillitsvalgte. Alle øvrige lektorlagsmedlemmer skal gå på jobb som normalt.
AVRedaksjonen
27. mai, 2010
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Akademikernes streikeuttak i kommunesektoren rammer Østfold

Akademikerne tar ut ca 300 medlemmer i Østfold i streik dersom man ikke kommer til enighet i meklingen i årets tariffoppgjør. Det er bykommunene Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Moss i tillegg til Østfold fylkeskommune som rammes i første uttak.

Plan og bygg rammes
– Streikeuttaket vil i første omgang ramme de tekniske tjenestene, byggesaksbehandling, planbehandling og oppmåling, sier Ole-Jakob Knudsen, forhandlingsleder i Akademikerne kommune. Kommunale utbyggingsprosjekter vil stoppe opp, i tillegg til at de kommunale drifts-oppgavene innenfor vei, vann og avløp vil bli rammet.

En Akademikerstreik vil ikke medføre fare for liv og helse. Akademikerne vil i sitt streikeuttak skjerme svake grupper.

Relaterte lenker:

Relaterte dokumenter:

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsoppgjørstreik

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Lønnsoppgjøret i staten: Stor avstand mellom partene
– Avstanden mellom partene var så stor at vi nå er nødt til å få hjelp fra Riksmekler for å komme i mål med en ny hovedtariffavtale, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli.
Lønn
Akademikerne bryter lønnsforhandlingene med Oslo kommune
– Kommunens tilbud var ikke godt nok, sier forhandlingsleder Erik Graff.
Lønn
Lønnsoppgjøret: Bryter forhandlingene i kommunal sektor
– Vi gikk inn i forhandlingene med et ønske om å komme til enighet, men nå trenger vi hjelp av Riksmekleren, sier Tonje Leborg, leder for Akademikerne kommune.