Lønn

Streik i kommunesektoren fra 28.mai

Meklingsmannen fant ikke grunnlag for å legge fram en skisse i lønnsoppgjøret i KS. Det betyr at det er brudd. Plassfratredelse skjer fra arbeidstidens begynnelse fredag 28. mai. De medlemmene dette gjelder, er personlig varslet om dette fra sine tillitsvalgte. Alle øvrige lektorlagsmedlemmer skal gå på jobb som normalt.
AVRedaksjonen
27. mai, 2010
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Akademikernes streikeuttak i kommunesektoren rammer Østfold

Akademikerne tar ut ca 300 medlemmer i Østfold i streik dersom man ikke kommer til enighet i meklingen i årets tariffoppgjør. Det er bykommunene Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Moss i tillegg til Østfold fylkeskommune som rammes i første uttak.

Plan og bygg rammes
– Streikeuttaket vil i første omgang ramme de tekniske tjenestene, byggesaksbehandling, planbehandling og oppmåling, sier Ole-Jakob Knudsen, forhandlingsleder i Akademikerne kommune. Kommunale utbyggingsprosjekter vil stoppe opp, i tillegg til at de kommunale drifts-oppgavene innenfor vei, vann og avløp vil bli rammet.

En Akademikerstreik vil ikke medføre fare for liv og helse. Akademikerne vil i sitt streikeuttak skjerme svake grupper.

Relaterte lenker:

Relaterte dokumenter:

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsoppgjørstreik

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Rikslønnsnemnda har ikke satt dato for KS-oppgjøret
Det er mange som lurer på når resultatet av lønnsnemnda i KS-området er klart. Svaret er at Rikslønnsnemnda ikke har satt en dato for behandling ennå, så inntil videre gjelder fortsatt den «gamle» min...
Lønn
Kritiserer begrunnelsen for tvungen lønnsnemnd
Norsk Lektorlag mener regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd på lærerstreiken er strid med den grunnlovfestede organisasjonsretten. Lektorlaget reagerer på at elevenes psykiske helse er vektlagt i så...
Nyheter
Ei bøn til rogalandspolitikarane: Kva med å berre auke lærarløna?
Lærarstreiken er over til glede for elevane, mens lærarane er i harnisk, fordi dei enno eit år opplever redusert kjøpekraft. No utfordrar eg rogalandspolitikarane til å ta grep og auka lærarlønna i vå...