Lønn

Streik i kommunesektoren fra 28.mai

Meklingsmannen fant ikke grunnlag for å legge fram en skisse i lønnsoppgjøret i KS. Det betyr at det er brudd. Plassfratredelse skjer fra arbeidstidens begynnelse fredag 28. mai. De medlemmene dette gjelder, er personlig varslet om dette fra sine tillitsvalgte. Alle øvrige lektorlagsmedlemmer skal gå på jobb som normalt.
AVRedaksjonen
27. mai, 2010
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Akademikernes streikeuttak i kommunesektoren rammer Østfold

Akademikerne tar ut ca 300 medlemmer i Østfold i streik dersom man ikke kommer til enighet i meklingen i årets tariffoppgjør. Det er bykommunene Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Moss i tillegg til Østfold fylkeskommune som rammes i første uttak.

Plan og bygg rammes
– Streikeuttaket vil i første omgang ramme de tekniske tjenestene, byggesaksbehandling, planbehandling og oppmåling, sier Ole-Jakob Knudsen, forhandlingsleder i Akademikerne kommune. Kommunale utbyggingsprosjekter vil stoppe opp, i tillegg til at de kommunale drifts-oppgavene innenfor vei, vann og avløp vil bli rammet.

En Akademikerstreik vil ikke medføre fare for liv og helse. Akademikerne vil i sitt streikeuttak skjerme svake grupper.

Relaterte lenker:

Relaterte dokumenter:

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsoppgjørstreik

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Forventer reallønnsvekst for de ansatte i kommunene
– Kommune-Norge er helt avhengig av høyt utdannede for å levere gode tjenester. Da må vi investere i de høyt utdannede, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg.
Nyheter
Krever reallønnsvekst i staten
– Deler av staten sliter med å beholde og rekruttere høyt utdannede, og lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor øker. Denne utviklingen må snus, sier Kari Tønnessen Nordli, leder for Akademikerne...
Nyheter
Må hindre kompetanseflukt fra Oslo kommune
– Oslo kommune trenger høyt utdannede for å levere gode tjenester. Etter år med reallønnsnedgang er det viktig at kommunen sørger for at nøkkelkompetanse ikke forsvinner til privat sektor, sier Julius...