image-3
Lønn

Meklingsfrist onsdag 26.mai

Ved midnatt, natt til 27. mai, løper fristen ut for meklingen i oppgjørene for staten, kommunesektoren og Oslo kommune. Norsk Lektorlag følger innspurten nøye.
AVRedaksjonen
24. mai, 2010
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Mekling pågår i de tre tariffområdene stat, kommunesektor og Oslo kommune. Ved brudd i alle tre sektorene har Akademikerne i første omgang varslet streik for til sammen 1202 medlemmer.

KS: Østfold
Innenfor kommunesektoren har Akademikerne varslet streik i Østfold. Ved en eventuell streik blir 300 medlemmer i Akademikerne tatt ut. Det er bykommunene Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Moss i tillegg til Østfold fylkeskommune som rammes i første uttak.

– Streikeuttaket vil i første omgang ramme de tekniske tjenestene, byggesaksbehandling, plan-behandling og oppmåling, sier Ole-Jakob Knudsen, forhandlingsleder i Akademikerne kommune. Kommunale utbyggingsprosjekter vil stoppe opp, i tillegg til at de kommunale driftsoppgavene innenfor vei, vann og avløp vil bli rammet.

Oslo: Plan- og byggesaker
Ved brudd i forhandlingene for Oslo kommune vil Akademikerne i første omgang ta ut 180 medlemmer i streik. Virksomhetene som vil bli rammet er Plan- og bygningsetaten, Vann- og avløpsetaten, Næringsetaten, Byrådsavdelingene og Bystyrets sekretariat.

– Akademikernes streikeuttak vil i første omgang ramme de tekniske tjenestene og byggesaksbehandling hardt, planbehandling og oppmåling vil stoppe opp, sier Jan Olav Birkenhagen, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune.

Stat: Mat og justis
I statssektoren har Akademikerne ved et eventuelt brudd varslet streik for 722 medlemmer. Det er i første rekke Mattilsynet og justissektoren som rammes, men også skatte- og tollmyndighetene, samt Universitetet i Oslo.

– En Akademiker-streik vil ramme matsikkerheten, da 80 medlemmer i Mattilsynet er omfattet av streikeuttaket. Også utlendingskontrollen rammes, Romerike politidistrikt og Politiets utlendingsenhet omfattes av en eventuell streik, sier Curt A. Lier, forhandlingsleder i Akademikerne stat.
 

Relaterte lenker:

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Lønnsoppgjøret i staten: Stor avstand mellom partene
– Avstanden mellom partene var så stor at vi nå er nødt til å få hjelp fra Riksmekler for å komme i mål med en ny hovedtariffavtale, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli.
Lønn
Akademikerne bryter lønnsforhandlingene med Oslo kommune
– Kommunens tilbud var ikke godt nok, sier forhandlingsleder Erik Graff.
Lønn
Lønnsoppgjøret: Bryter forhandlingene i kommunal sektor
– Vi gikk inn i forhandlingene med et ønske om å komme til enighet, men nå trenger vi hjelp av Riksmekleren, sier Tonje Leborg, leder for Akademikerne kommune.