image-9
Lønn

Meklingsfrist onsdag 26.mai

Ved midnatt, natt til 27. mai, løper fristen ut for meklingen i oppgjørene for staten, kommunesektoren og Oslo kommune. Norsk Lektorlag følger innspurten nøye.
AVRedaksjonen
24. mai, 2010
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Mekling pågår i de tre tariffområdene stat, kommunesektor og Oslo kommune. Ved brudd i alle tre sektorene har Akademikerne i første omgang varslet streik for til sammen 1202 medlemmer.

KS: Østfold
Innenfor kommunesektoren har Akademikerne varslet streik i Østfold. Ved en eventuell streik blir 300 medlemmer i Akademikerne tatt ut. Det er bykommunene Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Moss i tillegg til Østfold fylkeskommune som rammes i første uttak.

– Streikeuttaket vil i første omgang ramme de tekniske tjenestene, byggesaksbehandling, plan-behandling og oppmåling, sier Ole-Jakob Knudsen, forhandlingsleder i Akademikerne kommune. Kommunale utbyggingsprosjekter vil stoppe opp, i tillegg til at de kommunale driftsoppgavene innenfor vei, vann og avløp vil bli rammet.

Oslo: Plan- og byggesaker
Ved brudd i forhandlingene for Oslo kommune vil Akademikerne i første omgang ta ut 180 medlemmer i streik. Virksomhetene som vil bli rammet er Plan- og bygningsetaten, Vann- og avløpsetaten, Næringsetaten, Byrådsavdelingene og Bystyrets sekretariat.

– Akademikernes streikeuttak vil i første omgang ramme de tekniske tjenestene og byggesaksbehandling hardt, planbehandling og oppmåling vil stoppe opp, sier Jan Olav Birkenhagen, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune.

Stat: Mat og justis
I statssektoren har Akademikerne ved et eventuelt brudd varslet streik for 722 medlemmer. Det er i første rekke Mattilsynet og justissektoren som rammes, men også skatte- og tollmyndighetene, samt Universitetet i Oslo.

– En Akademiker-streik vil ramme matsikkerheten, da 80 medlemmer i Mattilsynet er omfattet av streikeuttaket. Også utlendingskontrollen rammes, Romerike politidistrikt og Politiets utlendingsenhet omfattes av en eventuell streik, sier Curt A. Lier, forhandlingsleder i Akademikerne stat.
 

Relaterte lenker:

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Rikslønnsnemnda har ikke satt dato for KS-oppgjøret
Det er mange som lurer på når resultatet av lønnsnemnda i KS-området er klart. Svaret er at Rikslønnsnemnda ikke har satt en dato for behandling ennå, så inntil videre gjelder fortsatt den «gamle» min...
Lønn
Kritiserer begrunnelsen for tvungen lønnsnemnd
Norsk Lektorlag mener regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd på lærerstreiken er strid med den grunnlovfestede organisasjonsretten. Lektorlaget reagerer på at elevenes psykiske helse er vektlagt i så...
Nyheter
Ei bøn til rogalandspolitikarane: Kva med å berre auke lærarløna?
Lærarstreiken er over til glede for elevane, mens lærarane er i harnisk, fordi dei enno eit år opplever redusert kjøpekraft. No utfordrar eg rogalandspolitikarane til å ta grep og auka lærarlønna i vå...