image-0
Lønn

Meklingsfrist onsdag 26.mai

Ved midnatt, natt til 27. mai, løper fristen ut for meklingen i oppgjørene for staten, kommunesektoren og Oslo kommune. Norsk Lektorlag følger innspurten nøye.
AVRedaksjonen
24. mai, 2010
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Mekling pågår i de tre tariffområdene stat, kommunesektor og Oslo kommune. Ved brudd i alle tre sektorene har Akademikerne i første omgang varslet streik for til sammen 1202 medlemmer.

KS: Østfold
Innenfor kommunesektoren har Akademikerne varslet streik i Østfold. Ved en eventuell streik blir 300 medlemmer i Akademikerne tatt ut. Det er bykommunene Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Moss i tillegg til Østfold fylkeskommune som rammes i første uttak.

– Streikeuttaket vil i første omgang ramme de tekniske tjenestene, byggesaksbehandling, plan-behandling og oppmåling, sier Ole-Jakob Knudsen, forhandlingsleder i Akademikerne kommune. Kommunale utbyggingsprosjekter vil stoppe opp, i tillegg til at de kommunale driftsoppgavene innenfor vei, vann og avløp vil bli rammet.

Oslo: Plan- og byggesaker
Ved brudd i forhandlingene for Oslo kommune vil Akademikerne i første omgang ta ut 180 medlemmer i streik. Virksomhetene som vil bli rammet er Plan- og bygningsetaten, Vann- og avløpsetaten, Næringsetaten, Byrådsavdelingene og Bystyrets sekretariat.

– Akademikernes streikeuttak vil i første omgang ramme de tekniske tjenestene og byggesaksbehandling hardt, planbehandling og oppmåling vil stoppe opp, sier Jan Olav Birkenhagen, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune.

Stat: Mat og justis
I statssektoren har Akademikerne ved et eventuelt brudd varslet streik for 722 medlemmer. Det er i første rekke Mattilsynet og justissektoren som rammes, men også skatte- og tollmyndighetene, samt Universitetet i Oslo.

– En Akademiker-streik vil ramme matsikkerheten, da 80 medlemmer i Mattilsynet er omfattet av streikeuttaket. Også utlendingskontrollen rammes, Romerike politidistrikt og Politiets utlendingsenhet omfattes av en eventuell streik, sier Curt A. Lier, forhandlingsleder i Akademikerne stat.
 

Relaterte lenker:

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Forventer reallønnsvekst for de ansatte i kommunene
– Kommune-Norge er helt avhengig av høyt utdannede for å levere gode tjenester. Da må vi investere i de høyt utdannede, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg.
Nyheter
Krever reallønnsvekst i staten
– Deler av staten sliter med å beholde og rekruttere høyt utdannede, og lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor øker. Denne utviklingen må snus, sier Kari Tønnessen Nordli, leder for Akademikerne...
Nyheter
Må hindre kompetanseflukt fra Oslo kommune
– Oslo kommune trenger høyt utdannede for å levere gode tjenester. Etter år med reallønnsnedgang er det viktig at kommunen sørger for at nøkkelkompetanse ikke forsvinner til privat sektor, sier Julius...