Lønn og pensjon

Få svar på dine spørsmål om lønn, pensjon og feriepenger.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss
Pensjon
SVAR:

Utregningen av hva den enkelte kan få utbetalt i pensjon, og hvilke elementer en bør være klar over når en vurderer tidspunkt for pensjonering, er kompleks. Det er vanskelig å gi generelle råd på dette feltet. Vi henviser derfor til ressurser som NAV og Statens Pensjonskasse. Se også Senter for seniorpolitikks artikkel som oppklarer sentrale begreper.Nettjenesten «Din pensjon» hos NAV (lenke)NAVs informasjonsside om alderspensjon (lenke)Senter for seniorpolitikks artikkel om alderspensjon (lenke)Statens pensjonskasses side om pensjon (le

Les mer
Pensjon
SVAR:

Norsk Lektorlag har ikke mulighet til å beregne pensjonen din. Grunnen til det er at utregningen er for komplisert, da den er avhengig av store mengder informasjon som vi ikke har tilgang til. For eksempel trenger man fullstendige inntektsopplysninger fra Skatteetaten.

NAV har tilgang til alle de relevante opplysningene for å beregne din pensjon. Det beste alternativet er derfor å logge inn på deres nettjeneste: «Din pensjon» (ekstern lenke).

Her kan du for eksempel sammenlikne dine ulike alternativer med tanke på uttakstidspunkt og uttaksgrad. I tillegg kan du ringe NAV Pensjon på 55 55 33 34. Da kommer du direkte til veiledere som til daglig jobber med rådgivning om pensjon.

Statens pensjonskasse (SPK) har

Les mer
Lønn
SVAR:

Hvis du er student og er vikar, er det vanlig at du blir plassert i stillingskoden 7960 Lærer uten godkjent utdanning og får lønn som fagarbeider. Fra 01.05.2023 (se side 18) tilsvarer dette en årslønn på 415.300 kroner uten tillegg for eventuell ansiennitet. Dette gjelder i KS-området, det vil si alle kommuner unntatt Oslo.

Studenter plasseres i denne stillingskoden fordi man som regel ikke har fullført faglig eller pedagogisk utdanning.

Det kan være aktuelt med en annen stillingskode dersom du har fullført annen utdanning tidligere. Du bør sende inn alt av attester og dokumentasjon for utdanning for at arbeidsgiveren skal kunne vurdere stillingskoden din.

I KS-området (alle offentlige grunnskoler og v

Les mer
Lønn
SVAR:

Det overskytende beløpet må tilbakebetales. Det stilles imidlertid krav til hvordan arbeidsgiver skal gå frem ved innkrevingen av beløpet.

Arbeidsgiver kan ikke trekke det overskytende beløpet direkte fra din lønn uten at det på forhånd er fastsatt i en skriftlig avtale, eller uten at det inngås avtale om tilbakebetaling. Dersom dere ikke inngår en slik avtale, må arbeidsgiver følge de allmenne krav som gjelder ved inndriving av pengekrav med krav om søksmål.

Trekk i lønn i dette tilfelle skal begrenses til den del av kravet som overstiger det arbeidstaker med rimelighet trenger til underhold for seg og sin husstand (jfr. aml § 14-15, nr. 4).

Dere kan avtale om trekket skal gjennomføres stykkvis eller sam

Les mer
Lønn og pensjon

SVAR:

Ja, tillitsvalgt fra en annen fagforening i Akademikerne kan forhandle for deg.

Norsk Lektorlag er med i hovedorganisasjonen Akademikerne og samarbeider med andre fagforeninger i samme hovedorganisasjon.

Hvis du er eneste medlem i Norsk Lektorlag på din arbeidsplass, kan tillitsvalgte fra andre fagforeninger som er i Akademikerne, samme hovedorganisasjonen som Norsk Lektorlag, forhandle for deg.

Kontakt Norsk Lektorlag på telefon 24 15 50 00 eller e-post post@norsklektorlag.no om du ønsker mer informasjon.

Les mer
Lønn
Timelønn for vikartimer beregnes etter en formel for KS-området og en for Oslo kommune. Disse formlene gjelder både fast ansatte og midlertidige ansatte på en skole som tar en tilleggstime, og andre som kommer helt utenfra skolen og tar et par timer en bestemt uke.KS-områdetI kommuner og fylker utenom Oslo (KS-området) beregnes timelønn for vikartimer etter denne formelen (informasjon om Oslo står lenger ned i svaret):

Årslønn x 1400 x 100 / (Årsramme x 1687,5 x 112) = timelønn

Dette følger av hovedtariffavtalen § 12.4.

Årsramme er antall timer man skal undervise i et fag for at det skal utgjøre en 100 % stilling, og oversikten finner du i arbeidstidsavtalen (lenke).

Om du for eksempel arbeider på en videregående

Les mer
Arbeidstid
SVAR: 

Dette gjelder i KS

Det første yrkesåret skal du ha full lønn istedet for feriepenger hvis feriepengene gir deg lavere utbetaling.

Dette er avtalt i egne regler for undervisningspersonalet i KS-området (alle fylker og kommuner unntatt Oslo), og er regulert i hovedtariffavtalens fellesbestemmelser § 7.3: Undervisningspersonalet utbetales full lønn i ferietiden første yrkesår forutsatt at samlet opptjente feriepenger vil gi lavere utbetaling enn full lønn. Med første yrkesår menes 1. gangs tiltredelse i skoleverket etter fullført faglig og pedagogisk utdanning, og forutsatt at vedkommende er ansatt for minst ett år. Bestemmelsen omfatter også tilsatte på vilkår iht opplæringsloven § 10-6a.Det kreves

Les mer
Arbeidsforhold
SVAR: 

Når du ansettes i en offentlig skole, skal arbeidsgiver beregne lønnsansienniteten din ut fra den dokumentasjonen du har levert. Ansiennitetsbestemmelsene er litt forskjellige ut fra hvor du er ansatt.  

Husk at du selv er ansvarlig for å levere dokumentasjon. Hvis du leverer inn dokumentasjon senere, slik at ansiennitetsberegningen endres, skal endringen gjøres etter at dokumentasjonen er framvist. 

Hvis stillingen din endres, du går over fra deltid til heltid eller fra midlertidig til fast stilling, beholder du ansienniteten.  Hvis du jobber i Oslo kommune gjelder disse bestemmelsene.Hvis du jobber i en annen kommune/fylkeskommune gjelder disse bestemmels

Les mer
Lønn

SVAR:

Ja, det går absolutt an å forhandle lønnen når du blir ansatt! Vi anbefaler at når du har fått tilbud om jobb, ber du om et møte hvor dere kan diskutere lønns- og arbeidsvilkår. Du bør forberede deg godt til møtet og ha satt deg inn i lønnsstatistikk og skolens behov.

Det kan hende at arbeidsgiver ikke ønsker å forhandle, men det er fordi det er liten kultur for den type forhandling i skolesektoren. Dersom arbeidsgiver ikke har mer å tilby, er det siste tilbud som gjelder.

Les mer
Lønnsoppgjør
SVAR:

I sentrale forhandlinger vedtas lønnsveksten for alle lektorer i et forhandlingsrom i Oslo. Dagens sentraliserte system gjør det vanskelig å gi lønnstillegg til ansatte med utdanning utover seks år. Med kollektive lokale forhandlinger (lønnsdannelse) kan arbeidsgiver lettere gi lønnstillegg slik at videreutdanning lønner seg økonomisk også for lektorer. 

Slik er gangen i kollektive lokale lønnsforhandlinger (se også infografikk her): Arbeidstagerne lokalt blir enige om hvordan man vil gjennomføre forhandlingene. Tillitsvalgt tar med seg kriteriene man blir enige om, inn i lønnsforhandlingene med arbeidsgiver.  Man kan velge å bare forhandle om hvor stor rammen skal være og la det v

Les mer

Mest leste artikler