Lønn

Hvordan beregnes timelønn for vikartimer?

MARS, 2023

Timelønn for vikartimer beregnes etter en formel for KS-området og en for Oslo kommune. Disse formlene gjelder både fast ansatte og midlertidige ansatte på en skole som tar en tilleggstime, og andre som kommer helt utenfra skolen og tar et par timer en bestemt uke.

KS-området

I kommuner og fylker utenom Oslo (KS-området) beregnes timelønn for vikartimer etter denne formelen (informasjon om Oslo står lenger ned i svaret):

Årslønn x 1400 x 100 / (Årsramme x 1687,5 x 112) = timelønn

Dette følger av hovedtariffavtalen § 12.4.

Årsramme er antall timer man skal undervise i et fag for at det skal utgjøre en 100 % stilling, og oversikten finner du i arbeidstidsavtalen (lenke).

Om du for eksempel arbeider på en videregående skole og har 563.200 kroner i årslønn, vil en vikartime i Historie Vg3 gi følgende regnestykke:

563.200 x 1400 x 100 / (554 x 1687,5 x 112) = 753,04 kroner i timelønn som vikar.

Oslo kommune

I Oslo kommune beregnes timelønn for undervisning etter denne formelen:

Årslønn x 1500 / (Årsramme x 1687,5) = timelønn

(Årsrammene finner du på side 75 i Dokument 25 (lenke til pdf), og de er de samme som i KS.)

Om du for eksempel arbeider på en ungdomsskole med 560.700 kroner i årslønn, vil en vikartime i Norsk gi følgende regnestykke:

560.700 x 1500 / (606 x 1687,5) = 822,44

Dette følger av punkt 3.1.8.2 i Dokument 25.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler