Lønn

Ved for mye utbetalt lønn, kan arbeidsgiver trekke meg for alt på en gang uten å varsle meg først?

AUGUST, 2023

SVAR:

Det overskytende beløpet må tilbakebetales. Det stilles imidlertid krav til hvordan arbeidsgiver skal gå frem ved innkrevingen av beløpet.

Arbeidsgiver kan ikke trekke det overskytende beløpet direkte fra din lønn uten at det på forhånd er fastsatt i en skriftlig avtale, eller uten at det inngås avtale om tilbakebetaling. Dersom dere ikke inngår en slik avtale, må arbeidsgiver følge de allmenne krav som gjelder ved inndriving av pengekrav med krav om søksmål.

Trekk i lønn i dette tilfelle skal begrenses til den del av kravet som overstiger det arbeidstaker med rimelighet trenger til underhold for seg og sin husstand (jfr. aml § 14-15, nr. 4).

Dere kan avtale om trekket skal gjennomføres stykkvis eller samlet.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler