Lønn

Ved for mye utbetalt lønn, kan arbeidsgiver trekke meg for alt på en gang uten å varsle meg først?

JUNI, 2020

SVAR:

Nei, ikke med mindre det er inngått en skriftlig avtale om dette. Mange arbeidskontrakter har egne bestemmelse om lønnstrekk. Ved feilbetaling over tid er det vanlig å avtale tilbakebetaling i mindre rater.

Hvis det ikke er inngått en avtale om lønnstrekk, er arbeidsgiver ansvarlig for feilutbetalingen forutsatt at arbeidstaker er i god tro. Ifølge den alminnelige lojalitetsplikten skal du sjekke om du har fått riktig lønn.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler