Arbeidsforhold

Hvordan beregnes lønnsansiennitet for undervisningspersonale?

MARS, 2023

SVAR: 

Når du ansettes i en offentlig skole, skal arbeidsgiver beregne lønnsansienniteten din ut fra den dokumentasjonen du har levert. Ansiennitetsbestemmelsene er litt forskjellige ut fra hvor du er ansatt.  

Husk at du selv er ansvarlig for å levere dokumentasjon. Hvis du leverer inn dokumentasjon senere, slik at ansiennitetsberegningen endres, skal endringen gjøres etter at dokumentasjonen er framvist. 

Hvis stillingen din endres, du går over fra deltid til heltid eller fra midlertidig til fast stilling, beholder du ansienniteten.  

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler