Pensjon

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss
Pensjon
SVAR:

Utregningen av hva den enkelte kan få utbetalt i pensjon, og hvilke elementer en bør være klar over når en vurderer tidspunkt for pensjonering, er kompleks. Det er vanskelig å gi generelle råd på dette feltet. Vi henviser derfor til ressurser som NAV og Statens Pensjonskasse. Se også Senter for seniorpolitikks artikkel som oppklarer sentrale begreper.Nettjenesten «Din pensjon» hos NAV (lenke)NAVs informasjonsside om alderspensjon (lenke)Senter for seniorpolitikks artikkel om alderspensjon (lenke)Statens pensjonskasses side om pensjon (le

Les mer
Pensjon
SVAR:

Norsk Lektorlag har ikke mulighet til å beregne pensjonen din. Grunnen til det er at utregningen er for komplisert, da den er avhengig av store mengder informasjon som vi ikke har tilgang til. For eksempel trenger man fullstendige inntektsopplysninger fra Skatteetaten.

NAV har tilgang til alle de relevante opplysningene for å beregne din pensjon. Det beste alternativet er derfor å logge inn på deres nettjeneste: «Din pensjon» (ekstern lenke).

Her kan du for eksempel sammenlikne dine ulike alternativer med tanke på uttakstidspunkt og uttaksgrad. I tillegg kan du ringe NAV Pensjon på 55 55 33 34. Da kommer du direkte til veiledere som til daglig jobber med rådgivning om pensjon.

Statens pensjonskasse (SPK) har

Les mer
Pensjon

SVAR:

De som jobber i private institusjoner opparbeider ikke pensjonsrettigheter på samme måte som i det offentlige, ettersom offentlig ansatte lærere har tjenestepensjon gjennom Statens Pensjonskasse (SPK). Medlemmer som jobber i private institusjoner, opparbeider seg tjenestepensjon i henhold til den pensjonsordningen institusjonen har. Hvilke dette er, skal fremkomme av arbeidsavtalen eller personalreglementet.

Les mer