Lønnsoppgjør

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss
Lønnsoppgjør
SVAR:

I sentrale forhandlinger vedtas lønnsveksten for alle lektorer i et forhandlingsrom i Oslo. Dagens sentraliserte system gjør det vanskelig å gi lønnstillegg til ansatte med utdanning utover seks år. Med kollektive lokale forhandlinger (lønnsdannelse) kan arbeidsgiver lettere gi lønnstillegg slik at videreutdanning lønner seg økonomisk også for lektorer. 

Slik er gangen i kollektive lokale lønnsforhandlinger (se også infografikk her): Arbeidstagerne lokalt blir enige om hvordan man vil gjennomføre forhandlingene. Tillitsvalgt tar med seg kriteriene man blir enige om, inn i lønnsforhandlingene med arbeidsgiver.  Man kan velge å bare forhandle om hvor stor rammen skal være og la det v

Les mer