Lønn

Jeg er lektorstudent og har fått en midlertidig vikarstilling i skolen. Hva er riktig stillingskode og lønn?

AUGUST, 2023

SVAR:

Hvis du er student og er vikar, er det vanlig at du blir plassert i stillingskoden 7960 Lærer uten godkjent utdanning og får lønn som fagarbeider. Fra 01.05.2023 (se side 18) tilsvarer dette en årslønn på 415.300 kroner uten tillegg for eventuell ansiennitet. Dette gjelder i KS-området, det vil si alle kommuner unntatt Oslo.

Studenter plasseres i denne stillingskoden fordi man som regel ikke har fullført faglig eller pedagogisk utdanning.

Det kan være aktuelt med en annen stillingskode dersom du har fullført annen utdanning tidligere. Du bør sende inn alt av attester og dokumentasjon for utdanning for at arbeidsgiveren skal kunne vurdere stillingskoden din.

I KS-området (alle offentlige grunnskoler og videregående utenom Oslo kommune) er reglene om stillingskoder i vedlegg 2 til hovedtariffavtalen.

Hva som er de faglige kravene til utdanning, finner vi i kapittel 14 til forskrift til opplæringsloven. Du kan leses mer om det på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.

For eksempel: På studieforberedende utdanningsprogram i videregående skole vil de faglige kravene være oppfylt med 240 studiepoeng fra universitet eller høyskole, om minst 60 av studiepoengene er relevante for faget du skal undervise i.

Merk at Oslo kommune har ikke en tilsvarende stillingskode som lærer uten godkjent utdanning, så her vil stillingskoden være avhengig av hvordan arbeidsgiver vurderer din erfaring og kompetanse.

Oslo har ingen klare retningslinjer for hvilke krav det stilles til de ulike stillingskodene som brukes, men det er vanlig at de følger det samme systemet som KS når det gjelder stillingskodene lektor og lektor med tillegg. Les om stillingskoder og lønn i Oslo kommune her.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler