Lønn og pensjon

Kan overtidsbetaling inngå i sykepengegrunnlag?

JUNI, 2020

Jeg får fast overtidsbetalt i beskjeftigelsen min. Nå er jeg sykmeldt. Har jeg krav på å få overtidsbetalingen regnet med i beregningsgrunnlaget for sykepenger?

SVAR:

Hovedregelen er at overtidsbetaling ikke gir rett til sykepenger, hverken etter folketrygdloven eller etter hovedtariffavtalen. Men det er gjort unntak for overtid som lovlig er gitt som en fast ordning. Ifølge folketrygdloven inngår lønn for overtid i sykepengegrunnlaget hvis overtiden er pålagt og inngår i arbeidsavtalen.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler