Lønn

Hvordan beregnes brutto månedslønn?

JUNI, 2020

SVAR:

Brutto månedslønn er årslønn delt på 12. Men praksis er at du får utbetalt denne månedslønnen i 11 måneder, og så får du utbetalt feriepenger i den 12. måneden (juli).

Hver måned avsettes 12 % av brutto månedslønn, og det er summen av disse avsetningene som utgjør feriepengene. Dermed blir i realiteten din totale årslønn litt høyere enn den du kan lese av tariffavtalen. 

Eksempel:

Årslønn: 450 000 : 12 =37 500Feriepengeavsetning: 4 500
Lønn i 11 måneder: 37 500 x 11 = 412 500
Feriepenger:4 500 x 11 = 49 500
Totalt:462 000

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler