Lønnsoppgjør

Hva er dette systemskiftet som Lektorlaget snakker om, kollektiv lokal lønnsdannelse?

OKTOBER, 2020

SVAR:

I sentrale forhandlinger vedtas lønnsveksten for alle lektorer i et forhandlingsrom i Oslo. Dagens sentraliserte system gjør det vanskelig å gi lønnstillegg til ansatte med utdanning utover seks år. Med kollektive lokale forhandlinger (lønnsdannelse) kan arbeidsgiver lettere gi lønnstillegg slik at videreutdanning lønner seg økonomisk også for lektorer. 

Slik er gangen i kollektive lokale lønnsforhandlinger (se også infografikk her): 

  • Arbeidstagerne lokalt blir enige om hvordan man vil gjennomføre forhandlingene. Tillitsvalgt tar med seg kriteriene man blir enige om, inn i lønnsforhandlingene med arbeidsgiver.  
  • Man kan velge å bare forhandle om hvor stor rammen skal være og la det være opp til arbeidsgiver å fordele. 
  • Man kan velge å gi et generelt tillegg til alle for å beholde kjøpekraft, et lønnstillegg til avtalte grupper av ansatte, eller en kombinasjon. Man kan også velge å gi lønnstillegg til ansatte som fyller visse kriterier man blir enige om på forhånd, for eksempel mattelektorer hvis skolen mangler den kompetansen.  

#KS2020  #Oslo2020 

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss