Arbeidstid

Får jeg feriepenger første året som lærer?

MARS, 2023

SVAR: 

Dette gjelder i KS

Det første yrkesåret skal du ha full lønn istedet for feriepenger hvis feriepengene gir deg lavere utbetaling.

Dette er avtalt i egne regler for undervisningspersonalet i KS-området (alle fylker og kommuner unntatt Oslo), og er regulert i hovedtariffavtalens fellesbestemmelser § 7.3: 

Undervisningspersonalet utbetales full lønn i ferietiden første yrkesår forutsatt at samlet opptjente feriepenger vil gi lavere utbetaling enn full lønn. Med første yrkesår menes 1. gangs tiltredelse i skoleverket etter fullført faglig og pedagogisk utdanning, og forutsatt at vedkommende er ansatt for minst ett år. Bestemmelsen omfatter også tilsatte på vilkår iht opplæringsloven § 10-6a.

Det kreves altså at tre forhold er oppfylt: 

  1. Fullført både faglig og pedagogisk utdanning.
    (Allikevel også de som er «ansatt på vilkår», det betyr ansatt under forutsetning av at pedagogisk utdanning fullføres innen en avtalt periode.)
  2. Samlet opptjente feriepenger ville ha gitt lavere utbetaling.
    Vær oppmerksom på at dette gjelder feriepenger fra alle ansettelsesforhold og fra alle arbeidsgivere forrige år. 
  3. Du skal være ansatt for minst ett år. Her regnes også vikariater som «avløser hverandre» som et sammenhengende arbeidsforhold. Eksempel: En lærer som først ansettes i et vikariat fra 01.01-31.07, og så får nytt vikariat fra 01.08-01.02, har et ansettelsesforhold som tilsammen varer minst ett år, og oppfyller dermed kriteriene for å få full lønn i ferietiden hvis dette er mer enn feriepengene. 

Dette gjelder i Oslo kommune

I Oslo kommune gjelder en tilsvarende regel. Her er vilkåret at du er i første yrkesår, som betyr første gangs ansettelse i en månedslønnet stilling i Osloskolen. Du må i tillegg være ansatt for minst et år i grunnskolen og minst ett skolehalvår i videregående skole:

(3.1.2.3.2) Det utbetales full lønn i ferietiden første yrkesår. Med dette menes 1. gangs tiltredelse i månedslønnet stilling i skoleverket uansett dato og at vedkommende er ansatt for minst ett år i grunnskolen og for minst ett skolehalvår i videregående skole.

Dersom du ikke har fått full lønn i ferietiden og du tror du oppfyller disse vilkårene, ta kontakt med arbeidsgiveren din.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler