Pensjon

Hva får jeg i pensjon?

AUGUST, 2023

SVAR:

Utregningen av hva den enkelte kan få utbetalt i pensjon, og hvilke elementer en bør være klar over når en vurderer tidspunkt for pensjonering, er kompleks. Det er vanskelig å gi generelle råd på dette feltet. Vi henviser derfor til ressurser som NAV og Statens Pensjonskasse. Se også Senter for seniorpolitikks artikkel som oppklarer sentrale begreper.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss