Lønn

Tariffoppgjøret 2015

AVRedaksjonen
13. april, 2015

Spekter
Forhandlingene i kultursektoren foregår fortsatt. Forhandlinger om pensjoner i kultursektoren startet 24. april da de ansattes organisasjoner kom med sitt tilbud om å gå fra dagens ytelsesbaserte pensjonsordning til en hybridpensjon. Arbeidsgiversiden på sin side vil ha en innskuddsbasert pensjon.

KS
Akademikerne aksepterte oppgjøret i kommunal sektor (KS) 30. april kl. 14.30.

Oslo kommune

Torsdag 30. april kl. 17.30 aksepterte Akademikerne oppgjøret i Oslo kommune.

Stat

Akademikerne aksepterte oppgjøret i staten torsdag 30. april kl. 03.30.

 

Spekter helse
Det ble enighet i sentrale innledende forhandlinger 22. april.

Frist for avslutning av mellomoppgjøret er torsdag 30. april kl. 24.00. Dersom partene ikke blir enige, går oppgjøret til megling. Da kobles Riksmekleren inn, og den videre prosessen avgjør om det blir enighet eller streik. Årets meklingsfrist blir trolig satt til 22. mai.
 

 


Tariffområdene i NLL:
Slik er Norsk Lektorlags medlemmer fordelt på tariffområder:
(Pr. 1.1.2015)

  • KS 2559
  • Oslo K 409
  • Privat 284
  • Stat 124
  • Spekter privat 111
  • Spekter helse 27
  • KA 15

se mer innhold fra kategorien

Lønn
tariffoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Vil du stå i jobb lenge? Se opp for samordningsfella!
Hvis du vil fortsette å jobbe etter du har fylt 67 år, må du sjekke hva som skjer med pensjonen din. Du kan tape penger på å jobbe lenge.
Lønn
Dette skal du tjene som lektor i Oslo kommune
Oslo kommune har et helt eget lønnssystem for lærere og lektorer som avviker fra de andre kommunene, men i praksis er ikke forskjellene så veldig store.
Lønn
Dette skal du tjene som ansatt i staten
Det statlige tariffområdet omfatter Norsk Lektorlags medlemmer som er ansatt i statlig sektor. Hva du skal ha i lønn, avhenger av hvor du er ansatt.