image-5
Lønn

Felles pensjonskrav for ansatte i kultursektoren

De ansatte i orkestre, teatre og operaen ønsker en hybrid tjenestepensjon. Dette ble lagt fram som et felles krav i dagens forhandlingsmøte med Spekter. Lokalt er det enighet i Oslo-Filharmonien om lønnsdelen av oppgjøret.
AVRedaksjonen
24. april, 2015
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

I dagens forhandlingsmøte mellom arbeidsgiverforeningen Spekter og partene i kultursektoren ble det lagt fram et felles krav om en hybrid pensjonsmodell fra LO Stat (som forhandler på vegne av NTL, Fagforbundet og Musikernes Fellesorganisasjon), Norsk Skuespillerforbund, Norske Dansekunstnere og SAN (som forhandler på vegne av Norsk Lektorlag og NITO). Hybrid pensjonsordning kom med Lov om tjenestepensjon fra 2014 og er en mellomting mellom ytelsesbasert og innskuddsbasert tjenestepensjon.

– Overgang til ny pensjon må ikke medføre drastiske kutt i opptjent pensjon eller betydelig usikkerhet for den enkelte ansatte.Hybriden gir oss en pensjon som er til å leve med, samtidig som den løser virksomhetenes problemer med høye fremtidige pensjonsutgifter i regnskapene, sier fiolinist i Oslo-Filharmonien Vegard Johnsen, som er forhandlingsleder for musikerne i Oslo-Filharmonien.

– En akseptabel ordning for begge parter
Bakgrunnen for pensjonsforhandlingene er at dagens tjenestepensjonsordning er svært dyr for virksomhetene. De har derfor signalisert at de vil ha en innskuddsbasert pensjonsordning for sine ansatte.  Dette er arbeidstakersiden svært uenig  i.

– Innskuddsbasert pensjon er lite forutsigbar, og all risiko dyttes over på arbeidstaker. Ordningen er ikke livsvarig, og den likebehandler ikke menn og kvinner, noe som er viktige prinsipper for oss i en tjenestepensjonsordning. Vi lever godt med den pensjonsordningen vi har i dag, men vi ser også virksomhetenes økonomiske utfordringer. Ved å foreslå hybridordningen tar vi vår del av ansvaret. Nå håper vi arbeidsgiversiden viser god forhandlingsvilje, sier Johnsen.

Norsk Lektorlag forhandler om pensjon på vegne av medlemmene sine i Oslo-Filharmonien. Operasolistene, som også er medlemmer i Norsk Lektorlag, har en lovbestemt pensjon, og den er dermed ikke en del av tarifforhandlingene.

Enighet i de lokale forhandlingene
Forhandlinger i Spekter-området foregår i flere faser. Etter at forhandlingene startet 15. april, har det vært forhandlet lokalt i de ulike virksomheten. Norsk Lektorlags forhandlingsutvalg i Oslo-Filharmonien og Oslo-Filharmoniens ledelse underskrev i går en lokal protokoll for mellomoppgjøret. Her ble partene enige om følgende:

  • Det gis et generelt tillegg på 2,53 prosent på lønnstabellen med virkning fra 1. april 2015.
  • Partene skal jobbe sammen for å finne gode løsninger knyttet til særaldesgrensen i Oslo-Filharmonien, og vurdere hvorvidt det er behov for en særskilt aldersgrense i orkestret.

I protokollen står det også at partene er uenige i spørsmålet om pensjonsordning, og at dette defineres som et utestående spørsmål til de avsluttende sentrale forhandlingene.

Kommer ikke partene til enighet i de sentrale forhandlingene som startet i dag, går oppgjøret til mekling. Det er ikke satt noen frist for når dette kan skje.

Relaterte lenker:

 

 

 

 

 

 

se mer innhold fra kategorien

Lønn
Oslo-Filharmonienpensjon

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Forventer reallønnsvekst for de ansatte i kommunene
– Kommune-Norge er helt avhengig av høyt utdannede for å levere gode tjenester. Da må vi investere i de høyt utdannede, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg.
Nyheter
Krever reallønnsvekst i staten
– Deler av staten sliter med å beholde og rekruttere høyt utdannede, og lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor øker. Denne utviklingen må snus, sier Kari Tønnessen Nordli, leder for Akademikerne...
Nyheter
Må hindre kompetanseflukt fra Oslo kommune
– Oslo kommune trenger høyt utdannede for å levere gode tjenester. Etter år med reallønnsnedgang er det viktig at kommunen sørger for at nøkkelkompetanse ikke forsvinner til privat sektor, sier Julius...