image-1
Lønn

Lønnsoppgjøret i Oslo kommune har startet

- Vi krever at årets lønnsoppgjør i Oslo kommune blir et lokalt oppgjør. Det er viktig for å styrke velferdstilbudet til befolkningen, sier forhandlingsleder Erik Graff i Akademikerne Oslo.
AVRedaksjonen
24. april, 2015
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Årets lønnsoppgjør i Oslo kommune ble innledet i dag og skal være avsluttet innen 1. mai.

Oppgjøret er et såkalt mellomoppgjør der det forhandles om penger og ikke avtaletekster og systemer.

– Vi forventer et ansvarlig oppgjør i Oslo, om lag på linje med oppgjøret i privat sektor (ca. 2,7 prosent). Overhenget i Oslo er klart lavere enn i staten og i KS. Dermed har vi mer friske midler å forhandle om. Den disponible økonomien må avsettes til lokale forhandlinger, sier Graff.

– Selv om justeringsoppgjøret i 2014 gav enkelte av våre medlemmer et lønnsløft, mener NLL at det også i årets lønnsoppgjør er viktig å opprettholde presset overfor arbeidsgiver for å få til en enda bedre lønnsutvikling for lektorene i Oslo kommune, også tatt i betraktning at Oslo er et høykostområde, sier rådgiver Jon Sand, som representerer Norsk Lektorlag i Akademikerne kommune.

Akademikerne mener at jo mer av lønnsmidlene som fordeles lokalt i den enkelte virksomhet, jo mer målrettet kan lønn brukes som virkemiddel for å skape sterke fagmiljøer og gode tjenester. Det gir mer motiverte medarbeidere, minsker turnover og reduserer presset på privatisering av kommunale tjenester.
 
Dagens lønns- og forhandlingssystem er for sentralisert og tungrodd, og det er for mange tidstyver. Resultatet er at tjenestene til befolkningen ikke blir gode nok. Det taper vi alle på. Ved avtalerevisjonen neste år forventer jeg at kommunen tar grep og flytter lønnsdannelsen fra Rådhuset og ut i virksomhetene der de vet hvor skoen trykker, slik resten av kommunesektoren har gjort for lengst, sier Graff.

Han understreker at Oslo kommune er mangfoldig. Skolen, barnevernet, NAV, pleie og omsorg, og plan- og bygningsetaten har svært ulike oppgaver og utfordringer. Dette nødvendiggjør større innslag av skreddersøm, også i lønns- og personalpolitikken. Skal kommunen lykkes med sine politiske ambisjoner, trengs det en ny og mye tydeligere arbeidsgiverpolitikk.

Akademikerne forhandler for 2.675 personer i Oslo kommune.

Relaterte dokumenter:

  • Akademikerne Oslo Krav 1 (24.04.15) (pdf)

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
På med streikevest i Ås
De 20 medlemmene som er tatt ut i streik ved Ås vgs. rigget seg til utenfor skolen i dag. -Vi kjemper for å beholde de godt kvalifiserte lektorene i skolen. Dette er en kamp vi er svært motiverte for ...
Nyheter
Pilotstreiken rokka ved solferiane, lærarane streikar for deg og framtida di
Etter at streik råka ferien til fleire hundre tusen, trappar no me som underviser i skulen vår streik ved skulestart. Lærarstreiken handlar om langt viktigare verdiar enn Syden og sol. Me streikar for...
Lønn
Første streikedag i Bergen
I dag tok de streikende lektorlagsmedlemmene ved Bergen katedralskole på seg streikevesten. – Vi kjemper for å beholde godt faglige kvalifiserte lektorer med erfaring i skolen, sier leder i Norsk Lekt...