image-5
Lønn

Lønnsoppgjøret i Oslo kommune har startet

- Vi krever at årets lønnsoppgjør i Oslo kommune blir et lokalt oppgjør. Det er viktig for å styrke velferdstilbudet til befolkningen, sier forhandlingsleder Erik Graff i Akademikerne Oslo.
AVRedaksjonen
24. april, 2015
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Årets lønnsoppgjør i Oslo kommune ble innledet i dag og skal være avsluttet innen 1. mai.

Oppgjøret er et såkalt mellomoppgjør der det forhandles om penger og ikke avtaletekster og systemer.

– Vi forventer et ansvarlig oppgjør i Oslo, om lag på linje med oppgjøret i privat sektor (ca. 2,7 prosent). Overhenget i Oslo er klart lavere enn i staten og i KS. Dermed har vi mer friske midler å forhandle om. Den disponible økonomien må avsettes til lokale forhandlinger, sier Graff.

– Selv om justeringsoppgjøret i 2014 gav enkelte av våre medlemmer et lønnsløft, mener NLL at det også i årets lønnsoppgjør er viktig å opprettholde presset overfor arbeidsgiver for å få til en enda bedre lønnsutvikling for lektorene i Oslo kommune, også tatt i betraktning at Oslo er et høykostområde, sier rådgiver Jon Sand, som representerer Norsk Lektorlag i Akademikerne kommune.

Akademikerne mener at jo mer av lønnsmidlene som fordeles lokalt i den enkelte virksomhet, jo mer målrettet kan lønn brukes som virkemiddel for å skape sterke fagmiljøer og gode tjenester. Det gir mer motiverte medarbeidere, minsker turnover og reduserer presset på privatisering av kommunale tjenester.
 
Dagens lønns- og forhandlingssystem er for sentralisert og tungrodd, og det er for mange tidstyver. Resultatet er at tjenestene til befolkningen ikke blir gode nok. Det taper vi alle på. Ved avtalerevisjonen neste år forventer jeg at kommunen tar grep og flytter lønnsdannelsen fra Rådhuset og ut i virksomhetene der de vet hvor skoen trykker, slik resten av kommunesektoren har gjort for lengst, sier Graff.

Han understreker at Oslo kommune er mangfoldig. Skolen, barnevernet, NAV, pleie og omsorg, og plan- og bygningsetaten har svært ulike oppgaver og utfordringer. Dette nødvendiggjør større innslag av skreddersøm, også i lønns- og personalpolitikken. Skal kommunen lykkes med sine politiske ambisjoner, trengs det en ny og mye tydeligere arbeidsgiverpolitikk.

Akademikerne forhandler for 2.675 personer i Oslo kommune.

Relaterte dokumenter:

  • Akademikerne Oslo Krav 1 (24.04.15) (pdf)

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Rikslønnsnemnda har ikke satt dato for KS-oppgjøret
Det er mange som lurer på når resultatet av lønnsnemnda i KS-området er klart. Svaret er at Rikslønnsnemnda ikke har satt en dato for behandling ennå, så inntil videre gjelder fortsatt den «gamle» min...
Lønn
Kritiserer begrunnelsen for tvungen lønnsnemnd
Norsk Lektorlag mener regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd på lærerstreiken er strid med den grunnlovfestede organisasjonsretten. Lektorlaget reagerer på at elevenes psykiske helse er vektlagt i så...
Nyheter
Ei bøn til rogalandspolitikarane: Kva med å berre auke lærarløna?
Lærarstreiken er over til glede for elevane, mens lærarane er i harnisk, fordi dei enno eit år opplever redusert kjøpekraft. No utfordrar eg rogalandspolitikarane til å ta grep og auka lærarlønna i vå...