image-5
Lønn

Lønnsoppgjøret i staten har startet

Lønnsoppgjøret i staten ble innledet ved at arbeidstakerorganisasjonene overleverte sine krav kl. 10.00 i dag. Oppgjøret skal være sluttført innen torsdag 30. april kl. 24.00.
AVRedaksjonen
20. april, 2015
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

– Vi forventer et ansvarlig oppgjør i staten, om lag på linje med oppgjøret i privat sektor (ca. 2,7 %). Fordi overheng og glidningen er relativt høyt i år, er det ikke mye friske penger å forhandle om. Disponible midler bør brukes til lokale forhandlinger fordi virksomhetene i staten har svært ulike utfordringer, sier forhandlingsleder Anders Kvam i Akademikerne stat.

Årets lønnsoppgjør i staten er et såkalt mellomoppgjør. Det betyr at det kun forhandles om størrelsen på lønnstilleggene og ikke om utformingen av selve hovedtariffavtalen. Det er tema for hovedtariffoppgjøret neste år.

– Oppgjøret i 2016 blir viktig for Akademikerne. Da må vi få til endringer i selve lønns- og forhandlingssystemet. Dagens system er sentralisert og tungrodd. Det fører til at velferdstjenestene til befolkningen ikke blir gode nok, sier Kvam.

Han understreker at statlige etater er enige med Akademikerne i behovet for å modernisere lønns- og personalpolitikken. Nå forventer han at staten sentralt følger opp i 2016.

– Skal regjeringen lykkes i sin satsing på vei, bane og kunnskap, trenger vi en mye tydeligere arbeidsgiverpolitikk, sier Kvam.

Relaterte dokumenter:

  • Akademikerne stat Krav 1 (pdf) (20.04.15)
Glidning/lønnsglidning
Lønnsutvikling i en tariffperiode som skyldes andre tillegg enn de som blir
avtalt/forhandlet frem som en del av et tariffoppgjør, f eks lønnsutvikling etter 2.3.4,
personlige tillegg (inkl. ansiennitetsopprykk) og lønnsendringer som følge av
nyansettelser/turn-over.

Overheng
Betegnelse på forskjellen mellom gjennomsnittslønn i et kalenderår og lønnsnivået ved utgangen av året. Det forteller dermed hvor stor årslønnsveksten fra ett år til det neste vil bli hvis det ikke gis lønnstillegg i det siste året. Ved lønnsoppgjørene er lønnsoverhenget en av komponentene som inngår i den økonomiske rammen for lønnsoppgjøret.
Hvis alle lønnstillegg ble gitt med virkning fra 1. januar, ville lønnsoverhenget per definisjon være null. Lønnstillegg som gis sent i året, fører til større overheng enn tillegg som gis tidlig i året. Størrelsen på overhenget kan variere betydelig, både fra bransje til bransje og fra år til år.

(Utdrag fra Akademikernes tariffordbok)

 

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
På med streikevest i Ås
De 20 medlemmene som er tatt ut i streik ved Ås vgs. rigget seg til utenfor skolen i dag. -Vi kjemper for å beholde de godt kvalifiserte lektorene i skolen. Dette er en kamp vi er svært motiverte for ...
Nyheter
Pilotstreiken rokka ved solferiane, lærarane streikar for deg og framtida di
Etter at streik råka ferien til fleire hundre tusen, trappar no me som underviser i skulen vår streik ved skulestart. Lærarstreiken handlar om langt viktigare verdiar enn Syden og sol. Me streikar for...
Lønn
Første streikedag i Bergen
I dag tok de streikende lektorlagsmedlemmene ved Bergen katedralskole på seg streikevesten. – Vi kjemper for å beholde godt faglige kvalifiserte lektorer med erfaring i skolen, sier leder i Norsk Lekt...