image-8
Lønn

Liten framgang i pensjonsforhandlingene

Det er liten framgang i pensjonsforhandlingene mellom Spekter og de ansattes organisasjoner i kultursektoren.
AVRedaksjonen
22. mai, 2015
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Forhandlinger om pensjoner i kultursektoren startet 24. april da de ansattes organisasjoner kom med sitt tilbud om å gå fra dagens ytelsesbaserte pensjonsordning til en hybridpensjon. Arbeidsgiversiden på sin side vil ha en innskuddsbasert pensjon.

– Hybridpensjonen ivaretar noen viktige prinsipper, blant annet livsvarige utbetalinger og lik pensjon for kvinner og menn, og den gir bedre risikofordeling og større forutsigbarhet for de ansatte enn en innskuddsbasert pensjon. For virksomhetene vil en hybridpensjon gi økonomisk forutsigbarhet og reduserte kostnader, sier Nina Sandborg, forhandlingsansvarlig for Norsk Lektorlags medlemmer i kultursektoren.

Pensjon er et krevende og komplisert tema, og arbeidstakersiden ønsker å komme fram til løsninger gjennom forhandlinger og ikke gjennom hektisk meklingsinnspurt.

– Det er svært liten framgang i forhandlingene, men vi ønsker fortsatt å finne en løsning ved forhandlingsbordet og ikke gjennom brudd og mekling, sier Sandborg.

Norsk Lektorlag forhandler gjennom hovedsammenslutningen SAN for sine medlemmer i Oslo-Filharmonien. Operasolistene, som også er medlemmer i Norsk Lektorlag, har lovbestemte pensjonsordninger, og disse er derfor ikke en del av tarifforhandlingene.

Arbeidstakersidens hovedargumenter for å innføre en hybrid pensjon er blant annet følgende:

  • Lik pensjon for menn og kvinner. Kvinner vil hver måned få 1.000 kroner mindre utbetalt i pensjon ved en innskuddsordning.
  • Hybrid sikrer livsvarig pensjon, på linje med hva kulturansatte har i dag. En innskuddsordning gir som hovedregel full pensjon i 10 år.
  • Hybrid gir garantier mot tap. Det vil si trygghet for pensjonene på linje med det ansatte har i dag.
  • Hybrid ivaretar frilansere på en god måte, noe som er viktig fordi mange i kultursektoren ikke er fast ansatt.
  • Virksomhetene kan spare 40 millioner kroner allerede i 2016 med en hybrid.
  •  For hele kultursektoren utgjør forskjellen på en innskuddspensjon og en hybridordning 1 prosent.
  • Ett år til med ytelsespensjon tilsvarer fire års betaling for en hybridpensjon.

Relaterte lenker:

se mer innhold fra kategorien

Lønn
Oslo-Filharmonienpensjon

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Forventer reallønnsvekst for de ansatte i kommunene
– Kommune-Norge er helt avhengig av høyt utdannede for å levere gode tjenester. Da må vi investere i de høyt utdannede, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg.
Nyheter
Krever reallønnsvekst i staten
– Deler av staten sliter med å beholde og rekruttere høyt utdannede, og lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor øker. Denne utviklingen må snus, sier Kari Tønnessen Nordli, leder for Akademikerne...
Nyheter
Må hindre kompetanseflukt fra Oslo kommune
– Oslo kommune trenger høyt utdannede for å levere gode tjenester. Etter år med reallønnsnedgang er det viktig at kommunen sørger for at nøkkelkompetanse ikke forsvinner til privat sektor, sier Julius...