image-7
Lønn

Liten framgang i pensjonsforhandlingene

Det er liten framgang i pensjonsforhandlingene mellom Spekter og de ansattes organisasjoner i kultursektoren.
AVRedaksjonen
22. mai, 2015
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Forhandlinger om pensjoner i kultursektoren startet 24. april da de ansattes organisasjoner kom med sitt tilbud om å gå fra dagens ytelsesbaserte pensjonsordning til en hybridpensjon. Arbeidsgiversiden på sin side vil ha en innskuddsbasert pensjon.

– Hybridpensjonen ivaretar noen viktige prinsipper, blant annet livsvarige utbetalinger og lik pensjon for kvinner og menn, og den gir bedre risikofordeling og større forutsigbarhet for de ansatte enn en innskuddsbasert pensjon. For virksomhetene vil en hybridpensjon gi økonomisk forutsigbarhet og reduserte kostnader, sier Nina Sandborg, forhandlingsansvarlig for Norsk Lektorlags medlemmer i kultursektoren.

Pensjon er et krevende og komplisert tema, og arbeidstakersiden ønsker å komme fram til løsninger gjennom forhandlinger og ikke gjennom hektisk meklingsinnspurt.

– Det er svært liten framgang i forhandlingene, men vi ønsker fortsatt å finne en løsning ved forhandlingsbordet og ikke gjennom brudd og mekling, sier Sandborg.

Norsk Lektorlag forhandler gjennom hovedsammenslutningen SAN for sine medlemmer i Oslo-Filharmonien. Operasolistene, som også er medlemmer i Norsk Lektorlag, har lovbestemte pensjonsordninger, og disse er derfor ikke en del av tarifforhandlingene.

Arbeidstakersidens hovedargumenter for å innføre en hybrid pensjon er blant annet følgende:

  • Lik pensjon for menn og kvinner. Kvinner vil hver måned få 1.000 kroner mindre utbetalt i pensjon ved en innskuddsordning.
  • Hybrid sikrer livsvarig pensjon, på linje med hva kulturansatte har i dag. En innskuddsordning gir som hovedregel full pensjon i 10 år.
  • Hybrid gir garantier mot tap. Det vil si trygghet for pensjonene på linje med det ansatte har i dag.
  • Hybrid ivaretar frilansere på en god måte, noe som er viktig fordi mange i kultursektoren ikke er fast ansatt.
  • Virksomhetene kan spare 40 millioner kroner allerede i 2016 med en hybrid.
  •  For hele kultursektoren utgjør forskjellen på en innskuddspensjon og en hybridordning 1 prosent.
  • Ett år til med ytelsespensjon tilsvarer fire års betaling for en hybridpensjon.

Relaterte lenker:

se mer innhold fra kategorien

Lønn
Oslo-Filharmonienpensjon

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Rikslønnsnemnda har ikke satt dato for KS-oppgjøret
Det er mange som lurer på når resultatet av lønnsnemnda i KS-området er klart. Svaret er at Rikslønnsnemnda ikke har satt en dato for behandling ennå, så inntil videre gjelder fortsatt den «gamle» min...
Lønn
Kritiserer begrunnelsen for tvungen lønnsnemnd
Norsk Lektorlag mener regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd på lærerstreiken er strid med den grunnlovfestede organisasjonsretten. Lektorlaget reagerer på at elevenes psykiske helse er vektlagt i så...
Nyheter
Ei bøn til rogalandspolitikarane: Kva med å berre auke lærarløna?
Lærarstreiken er over til glede for elevane, mens lærarane er i harnisk, fordi dei enno eit år opplever redusert kjøpekraft. No utfordrar eg rogalandspolitikarane til å ta grep og auka lærarlønna i vå...