image-2
Lønn

Akademikerne har akseptert oppgjøret i staten

Akademikerne har kommet til enighet med staten om et lønnsoppgjør på ca. 2,7 prosent i år.
AVRedaksjonen
30. april, 2015
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Det ble tilført lite «friske penger» inn i oppgjøret grunnet et høyt overheng fra i fjor.

Partene er enige om følgende:

  • Det gis et tillegg på 0,19 prosent på hovedlønnstabellen med virkning fra 1. mai
  • Der lokal arbeidsgiver setter av egne midler til lokale forhandlinger, skal disse være gjennomført innen 31. oktober.

Årets lønnsoppgjør i staten endte dermed på linje med oppgjøret i frontfagene i privat sektor.Akademikerne aksepterte oppgjøret i staten torsdag 30. april kl. 03.30.

– Akademikerne mener lønnsoppgjørene i staten bør gjennomføres lokalt og ikke sentralt. Fordi den disponible rammen i år var svært lav, har vi likevel akseptert et oppgjør der et likt prosenttillegg er hovedelementet, sier forhandlingsleder Anders Kvam i Akademikerne stat.

Han understreker at statlige etater er enige med Akademikerne i behovet for å modernisere lønns- og personalpolitikken. Nå forventer han at staten sentralt følger opp i 2016.

– Oppgjøret i 2016 blir viktig. Da må vi få til endringer i selve lønns- og forhandlingssystemet. Dagens system er sentralisert og tungrodd. Det fører til at velferdstjenestene til befolkningen ikke blir gode nok. Skal regjeringen lykkes i sin satsing på områder som vei, bane og kunnskap, trenger vi en mye tydeligere arbeidsgiverpolitikk og et mer fleksibelt system, sier Kvam.

 

 

 

Relaterte dokumenter:

 


Overheng
Forskjellen mellom årslønnen i foregående år sammenlignet med årslønnen i inneværende år uten nye lønnstillegg. Overheng kan for eksempel oppstå ved at det gis et generelt tillegg på lønnstabellen i 2014 med virkning fra 1. mai. Årslønnen i 2015 blir dermed høyere enn i 2014 selv uten nye tillegg, fordi økningen på lønnstabellen gjelder for samtlige av årets 12 måneder i 2015, mens tillegget bare gjaldt fra 1. mai (åtte måneder) i 2014.

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Forventer reallønnsvekst for de ansatte i kommunene
– Kommune-Norge er helt avhengig av høyt utdannede for å levere gode tjenester. Da må vi investere i de høyt utdannede, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg.
Nyheter
Krever reallønnsvekst i staten
– Deler av staten sliter med å beholde og rekruttere høyt utdannede, og lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor øker. Denne utviklingen må snus, sier Kari Tønnessen Nordli, leder for Akademikerne...
Nyheter
Må hindre kompetanseflukt fra Oslo kommune
– Oslo kommune trenger høyt utdannede for å levere gode tjenester. Etter år med reallønnsnedgang er det viktig at kommunen sørger for at nøkkelkompetanse ikke forsvinner til privat sektor, sier Julius...