image-9
Lønn

Akademikerne har akseptert oppgjøret i staten

Akademikerne har kommet til enighet med staten om et lønnsoppgjør på ca. 2,7 prosent i år.
AVRedaksjonen
30. april, 2015
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Det ble tilført lite «friske penger» inn i oppgjøret grunnet et høyt overheng fra i fjor.

Partene er enige om følgende:

  • Det gis et tillegg på 0,19 prosent på hovedlønnstabellen med virkning fra 1. mai
  • Der lokal arbeidsgiver setter av egne midler til lokale forhandlinger, skal disse være gjennomført innen 31. oktober.

Årets lønnsoppgjør i staten endte dermed på linje med oppgjøret i frontfagene i privat sektor.Akademikerne aksepterte oppgjøret i staten torsdag 30. april kl. 03.30.

– Akademikerne mener lønnsoppgjørene i staten bør gjennomføres lokalt og ikke sentralt. Fordi den disponible rammen i år var svært lav, har vi likevel akseptert et oppgjør der et likt prosenttillegg er hovedelementet, sier forhandlingsleder Anders Kvam i Akademikerne stat.

Han understreker at statlige etater er enige med Akademikerne i behovet for å modernisere lønns- og personalpolitikken. Nå forventer han at staten sentralt følger opp i 2016.

– Oppgjøret i 2016 blir viktig. Da må vi få til endringer i selve lønns- og forhandlingssystemet. Dagens system er sentralisert og tungrodd. Det fører til at velferdstjenestene til befolkningen ikke blir gode nok. Skal regjeringen lykkes i sin satsing på områder som vei, bane og kunnskap, trenger vi en mye tydeligere arbeidsgiverpolitikk og et mer fleksibelt system, sier Kvam.

 

 

 

Relaterte dokumenter:

 


Overheng
Forskjellen mellom årslønnen i foregående år sammenlignet med årslønnen i inneværende år uten nye lønnstillegg. Overheng kan for eksempel oppstå ved at det gis et generelt tillegg på lønnstabellen i 2014 med virkning fra 1. mai. Årslønnen i 2015 blir dermed høyere enn i 2014 selv uten nye tillegg, fordi økningen på lønnstabellen gjelder for samtlige av årets 12 måneder i 2015, mens tillegget bare gjaldt fra 1. mai (åtte måneder) i 2014.

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Lønnsoppgjøret i staten: Stor avstand mellom partene
– Avstanden mellom partene var så stor at vi nå er nødt til å få hjelp fra Riksmekler for å komme i mål med en ny hovedtariffavtale, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli.
Lønn
Akademikerne bryter lønnsforhandlingene med Oslo kommune
– Kommunens tilbud var ikke godt nok, sier forhandlingsleder Erik Graff.
Lønn
Lønnsoppgjøret: Bryter forhandlingene i kommunal sektor
– Vi gikk inn i forhandlingene med et ønske om å komme til enighet, men nå trenger vi hjelp av Riksmekleren, sier Tonje Leborg, leder for Akademikerne kommune.