image-1
Lønn

Forhandlingsstart i kultursektoren

I dag startet forhandlingene mellom Spekter og SAN, som representerer Norsk Lektorlags medlemmer i kultursektoren. Framtidige tjenestepensjonsordninger blir en sentral del av årets forhandlinger.
AVRedaksjonen
15. april, 2015
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

I et mellomoppgjør er det vanligvis først og fremst økonomi som forhandles. I tillegg avtalte partene i fjor at det skulle åpnes for forhandlinger om pensjonsordningene i sektoren. Arbeidgiversiden ønsker en endring av tjenestepensjonsordningen for de ansatte ved landets orkestre og teatre. Bakgrunnen for dette er blant annet at dagens pensjonsordninger er svært dyre for de ulike virksomhetene.

For de ansatte er det et overordnet mål å ha en tjenestepensjonsordning som er felles for alle innenfor dette området, som er livsvarig og forutsigbar, som er lik for kvinner og menn og som ikke skyver alle risiko over på arbeidstakerne.

– Pensjon er en svært viktig del av lønns- og arbeidsvilkårene våre. Vi må komme fram til rettferdige og forutsigbare ordninger. Vi ser at denne forutsigbarheten også er nødvendig for arbeidsgiversiden. For å komme virksomhetene i møte har vi sagt at vi er villig til å diskutere pensjon. Nå er det opp til virksomhetene å vise vilje til å forhandle, sier Vegard Johnsen, som er en av Norsk Lektorlags representanter i det lokale forhandlingsutvalget.

Norsk Lektorlag forhandler i denne sammenheng på vegne av sine medlemmer i Oslo-Filharmonien. Operasolistene, som også er medlem i Norsk Lektorlag, har i dag en lovbestemt pensjonsavtale, og den er dermed ikke en del av tarifforhandlingene.

Forhandlingsløpet
Forhandlingene i Spekter-området er delt opp i en a-del og en b-del. A-delsforhandlingene ble avsluttet i dag. Her ble partene blant annet enige om forhandlingsløpet og frister.

– Forhandlingsordningen er slik at de lokale b-delsforhandlingene foregår i den enkelte virksomhet, det vil si at det er arbeidsgiver og våre lokale tillitsvalgte i Oslo-Filharmonien som forhandler fram lønn og andre arbeidsvilkår. Hvis man ikke blir enige på lokalt nivå, får man bistand fra Spekter og SAN. Om bistanden ikke fører fram, vil det bli sentrale forhandlinger før et eventuelt brudd konstateres, sier forhandlingsansvarlig for Norsk Lektorlags medlemmer i kultursektoren.

Fristen for lokale forhandlinger i Oslo-Filharmonien og Operaen er satt til torsdag 23. april. SAN mener at hele overenskomstområdet er tjent med en felles pensjonsordning, og dette ble lagt inn som en protokolltilførsel fra SAN i dagens forhandlingsmøte. 

Relaterte lenker:

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsoppgjørOslo-Filharmonien

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Lønnsoppgjøret i staten: Stor avstand mellom partene
– Avstanden mellom partene var så stor at vi nå er nødt til å få hjelp fra Riksmekler for å komme i mål med en ny hovedtariffavtale, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli.
Lønn
Akademikerne bryter lønnsforhandlingene med Oslo kommune
– Kommunens tilbud var ikke godt nok, sier forhandlingsleder Erik Graff.
Lønn
Lønnsoppgjøret: Bryter forhandlingene i kommunal sektor
– Vi gikk inn i forhandlingene med et ønske om å komme til enighet, men nå trenger vi hjelp av Riksmekleren, sier Tonje Leborg, leder for Akademikerne kommune.