image-8
Lønn

Mellomoppgjøret i KS er i gang

- For våre lektorer i kapittel 4 forventer vi et ansvarlig oppgjør minst på linje med konkurranseutsatt sektor. Utfordringer med lektoravlønningene tilsier at all disponibel økonomi avsettes til lokale forhandlinger, sier forhandlingsleder Jan Olav Birkenhagen i Akademikerne kommune.
AVRedaksjonen
23. april, 2015
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Lønnsoppgjøret i kommunesektoren ble innledet ved at arbeidstakerorganisasjonene overleverte sine krav kl. 10.00 i dag.

I dette mellomoppgjøret er både overheng og glidning relativt høye. Samtidig påløper kostnader forbundet med innføringen av nytt garantilønnsystem. Dette gjør at det er svært lite friske penger å forhandle om.

– Selv om det er svært lite å forhandle om i dette mellomoppgjøret, har det vært viktig for NLL at Akademikerne profilerer og fremhever lektorgruppene i sitt første krav.  Selv om våre medlemmer fikk et brukbart lønnsmessig resultat i 2014, er det en kjensgjerning at lektorene har hatt en dårligere lønnsutvikling enn andre arbeidstakergrupper med sentral lønnsdannelse det siste tiåret, sier Jon Sand, forhandlingsansvarlig for Norsk Lektorlag i KS-området.

Oppgjøret skal være sluttført innen torsdag 30. april kl. 24.00.

Relaterte lenker:

Relaterte dokumenter:

  • Akademikerne kommune Krav 1 (23.04.15) (pdf)
Glidning/lønnsglidning
Lønnsutvikling i en tariffperiode som skyldes andre tillegg enn de som blir
avtalt/forhandlet frem som en del av et tariffoppgjør, f eks lønnsutvikling etter 2.3.4,
personlige tillegg (inkl. ansiennitetsopprykk) og lønnsendringer som følge av
nyansettelser/turn-over.

Overheng
Betegnelse på forskjellen mellom gjennomsnittslønn i et kalenderår og lønnsnivået ved utgangen av året. Det forteller dermed hvor stor årslønnsveksten fra ett år til det neste vil bli hvis det ikke gis lønnstillegg i det siste året. Ved lønnsoppgjørene er lønnsoverhenget en av komponentene som inngår i den økonomiske rammen for lønnsoppgjøret.
Hvis alle lønnstillegg ble gitt med virkning fra 1. januar, ville lønnsoverhenget per definisjon være null. Lønnstillegg som gis sent i året, fører til større overheng enn tillegg som gis tidlig i året. Størrelsen på overhenget kan variere betydelig, både fra bransje til bransje og fra år til år.

(Utdrag fra Akademikernes tariffordbok)

 

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Forventer reallønnsvekst for de ansatte i kommunene
– Kommune-Norge er helt avhengig av høyt utdannede for å levere gode tjenester. Da må vi investere i de høyt utdannede, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg.
Nyheter
Krever reallønnsvekst i staten
– Deler av staten sliter med å beholde og rekruttere høyt utdannede, og lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor øker. Denne utviklingen må snus, sier Kari Tønnessen Nordli, leder for Akademikerne...
Nyheter
Må hindre kompetanseflukt fra Oslo kommune
– Oslo kommune trenger høyt utdannede for å levere gode tjenester. Etter år med reallønnsnedgang er det viktig at kommunen sørger for at nøkkelkompetanse ikke forsvinner til privat sektor, sier Julius...