image-2
Lønn

Mellomoppgjøret i KS er i gang

- For våre lektorer i kapittel 4 forventer vi et ansvarlig oppgjør minst på linje med konkurranseutsatt sektor. Utfordringer med lektoravlønningene tilsier at all disponibel økonomi avsettes til lokale forhandlinger, sier forhandlingsleder Jan Olav Birkenhagen i Akademikerne kommune.
AVRedaksjonen
23. april, 2015
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Lønnsoppgjøret i kommunesektoren ble innledet ved at arbeidstakerorganisasjonene overleverte sine krav kl. 10.00 i dag.

I dette mellomoppgjøret er både overheng og glidning relativt høye. Samtidig påløper kostnader forbundet med innføringen av nytt garantilønnsystem. Dette gjør at det er svært lite friske penger å forhandle om.

– Selv om det er svært lite å forhandle om i dette mellomoppgjøret, har det vært viktig for NLL at Akademikerne profilerer og fremhever lektorgruppene i sitt første krav.  Selv om våre medlemmer fikk et brukbart lønnsmessig resultat i 2014, er det en kjensgjerning at lektorene har hatt en dårligere lønnsutvikling enn andre arbeidstakergrupper med sentral lønnsdannelse det siste tiåret, sier Jon Sand, forhandlingsansvarlig for Norsk Lektorlag i KS-området.

Oppgjøret skal være sluttført innen torsdag 30. april kl. 24.00.

Relaterte lenker:

Relaterte dokumenter:

  • Akademikerne kommune Krav 1 (23.04.15) (pdf)
Glidning/lønnsglidning
Lønnsutvikling i en tariffperiode som skyldes andre tillegg enn de som blir
avtalt/forhandlet frem som en del av et tariffoppgjør, f eks lønnsutvikling etter 2.3.4,
personlige tillegg (inkl. ansiennitetsopprykk) og lønnsendringer som følge av
nyansettelser/turn-over.

Overheng
Betegnelse på forskjellen mellom gjennomsnittslønn i et kalenderår og lønnsnivået ved utgangen av året. Det forteller dermed hvor stor årslønnsveksten fra ett år til det neste vil bli hvis det ikke gis lønnstillegg i det siste året. Ved lønnsoppgjørene er lønnsoverhenget en av komponentene som inngår i den økonomiske rammen for lønnsoppgjøret.
Hvis alle lønnstillegg ble gitt med virkning fra 1. januar, ville lønnsoverhenget per definisjon være null. Lønnstillegg som gis sent i året, fører til større overheng enn tillegg som gis tidlig i året. Størrelsen på overhenget kan variere betydelig, både fra bransje til bransje og fra år til år.

(Utdrag fra Akademikernes tariffordbok)

 

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Rikslønnsnemnda har ikke satt dato for KS-oppgjøret
Det er mange som lurer på når resultatet av lønnsnemnda i KS-området er klart. Svaret er at Rikslønnsnemnda ikke har satt en dato for behandling ennå, så inntil videre gjelder fortsatt den «gamle» min...
Lønn
Kritiserer begrunnelsen for tvungen lønnsnemnd
Norsk Lektorlag mener regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd på lærerstreiken er strid med den grunnlovfestede organisasjonsretten. Lektorlaget reagerer på at elevenes psykiske helse er vektlagt i så...
Nyheter
Ei bøn til rogalandspolitikarane: Kva med å berre auke lærarløna?
Lærarstreiken er over til glede for elevane, mens lærarane er i harnisk, fordi dei enno eit år opplever redusert kjøpekraft. No utfordrar eg rogalandspolitikarane til å ta grep og auka lærarlønna i vå...