image-10
Lønn

Enighet i lønnsoppgjøret i Oslo kommune

Akademikerne har kommet til enighet med arbeidsgiver om årets lønnsoppgjør i Oslo kommune. For lektorene blir lønnstillegget på mellom 7685 kr og 9725 kr, avhengig av ansiennitet på hovedlønnstabellen med virkning fra 1. mai i år.
AVRedaksjonen
30. april, 2015
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

 Oppgjøret gir en samlet lønnsvekst på ca. 2,7 prosent i 2015, og endte dermed på linje med oppgjørene i privat sektor og offentlig sektor for øvrig.

– Akademikerne mener lønnsoppgjøret i Oslo bør gjennomføres lokalt ute i den enkelte bydel og etat, og ikke sentralt på Rådhuset. Fordi den disponible rammen i år var lav, har vi likevel akseptert et oppgjør der et likt prosenttillegg er hovedelementet, sier forhandlingsleder Erik Graff for Akademikerne i Oslo kommune.
 

Ønsker systemendring i 2016
Graff forventer at Oslo kommune vil følge opp regjeringens signaler om å fornye og modernisere offentlig sektor neste år.

– Hovedtariffoppgjøret i 2016 blir viktig. Da må vi få til endringer i selve lønns- og forhandlingssystemet i kommunen. Dagens system er sentralisert og tungrodd. Det fører til at velferdstjenestene til befolkningen ikke blir gode nok. Jo mer av lønnsmidlene som fordeles lokalt i den enkelte virksomhet, jo mer målrettet kan lønn brukes som virkemiddel for å skape sterke fagmiljøer og gode tjenester. Det gir mer motiverte medarbeidere, minsker turnover og reduserer presset på privatisering av kommunale tjenester, sier Graff.

Graff understreker at Oslo kommune er mangfoldig. Skolen, barnevernet, NAV, pleie og omsorg, og plan- og bygningsetaten har svært ulike oppgaver og utfordringer. Dette nødvendiggjør større innslag av skreddersøm, også i lønns- og personalpolitikken. Skal kommunen lykkes med sine politiske ambisjoner, trengs det en ny og mye tydeligere arbeidsgiverpolitikk.

– Det vil i neste oppgjør være viktig for Norsk Lektorlag å fortsette arbeidet for å minske lønnsgapet mot KS-området for våre grupper, sier Jon Sand, Norsk Lektorlags representant i Akademikerne kommune.

Akademikerne har forhandlet for  2.675 medlemmer i Oslo kommune.

Relaterte lenker:

Relaterte dokumenter:

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
På med streikevest i Ås
De 20 medlemmene som er tatt ut i streik ved Ås vgs. rigget seg til utenfor skolen i dag. -Vi kjemper for å beholde de godt kvalifiserte lektorene i skolen. Dette er en kamp vi er svært motiverte for ...
Nyheter
Pilotstreiken rokka ved solferiane, lærarane streikar for deg og framtida di
Etter at streik råka ferien til fleire hundre tusen, trappar no me som underviser i skulen vår streik ved skulestart. Lærarstreiken handlar om langt viktigare verdiar enn Syden og sol. Me streikar for...
Lønn
Første streikedag i Bergen
I dag tok de streikende lektorlagsmedlemmene ved Bergen katedralskole på seg streikevesten. – Vi kjemper for å beholde godt faglige kvalifiserte lektorer med erfaring i skolen, sier leder i Norsk Lekt...