image-8
Lønn

Lønnsoppgjøret i KS i mål

Akademikerne har kommet til enighet med arbeidsgiver i lønnsoppgjøret i KS. - Ut fra forutsetningene for dette mellomoppgjøret er NLL ikke misfornøyd med resultatet. Resultatet innebærer at våre medlemmer får mellom 6200 og 16 200 kr fra 1. mai 2015, sier Jon Sand, Norsk Lektorlags representant i Akademikerne kommune.
AVRedaksjonen
30. april, 2015
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Oppgjøret gir isolert sett en lønnsvekst på ca. 3,2 prosent i år, men sett under ett er lønnsutviklingen for tariffperioden 2014 – 16 den samme som for konkurranseutsatt sektor.

Årets mellomoppgjør har vært preget av innfasingen av det nye garantilønnssystemet og et stort overheng fra i fjor.

– Vi ser nå frem mot hovedtariffoppgjøret neste år, der vi også kan forhandle om endringer i avtaletekstene. Da blir det viktig å sikre at lektorer får fastsatt sin lønn på samme måte som andre akademikergrupper i KS, sier forhandlingsleder Jan Olav Birkenhagen i Akademikerne kommune.

 

Relaterte lenker:

Relaterte dokumenter:

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Forventer reallønnsvekst for de ansatte i kommunene
– Kommune-Norge er helt avhengig av høyt utdannede for å levere gode tjenester. Da må vi investere i de høyt utdannede, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg.
Nyheter
Krever reallønnsvekst i staten
– Deler av staten sliter med å beholde og rekruttere høyt utdannede, og lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor øker. Denne utviklingen må snus, sier Kari Tønnessen Nordli, leder for Akademikerne...
Nyheter
Må hindre kompetanseflukt fra Oslo kommune
– Oslo kommune trenger høyt utdannede for å levere gode tjenester. Etter år med reallønnsnedgang er det viktig at kommunen sørger for at nøkkelkompetanse ikke forsvinner til privat sektor, sier Julius...