Tillitsvalgtarbeid

Svar på spørsmål om tillitsvalgtarbeid finner du her.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss
Streik

SVAR:

I 2022 er alle de tre forbundene som primært organiserer undervisningspersonale, i streik og har medlemmer som er tatt ut i streik.

Norsk Lektorlag oppfordrer alle våre medlemmer til å være solidariske med alle kollegaer som er i streik, både på egen skole og ved andre skoler. Ikke bidra til hendelser som kan være streikebryteri, og vis støtte til de som står streikevakt.

Les mer
Streik

SVAR:
Om du ikke er tatt ut i streik, skal du jobbe som vanlig med dine normale arbeidsoppgaver. Alle oppsatte arbeidsplaner skal følges.

Du skal ikke ta over arbeidet til noen av kollegaene dine som streiker, og du skal heller ikke pålegges dette av arbeidsgiver. Dersom det likevel skjer, vil det være streikebryteri. Norsk Lektorlag vil i så fall reagere sterkt.

Les mer
Tillitsvalgtarbeid

SVAR:

Medbestemmelsesutvalg (MBU) i skolene skal ha seks medlemmer, hvorav to skal være fra det pedagogiske personalet. Det er bare organisasjoner som representerer over 20 prosent av undervisningspersonalet ved den enkelte skole som kan velges inn i medbestemmelsesutvalgene.

Dersom Norsk Lektorlag organiserer mer enn 20 prosent av undervisningspersonalet ved din skole, kan du som tillitsvalgt be om å få en av plassene for pedagogisk personale i MBU.

Les mer
Streik

SVAR:

Når du er tatt ut i streik, er du ikke dekket av arbeidsgivers vanlige yrkesskadeforsikring. Du er derimot dekket av en egen streikeforsikring gjennom Norsk Lektorlag.

Den gir tilsvarende rettigheter som din vanlige yrkesskadeforsikring, slik at du er dekket på vanlig måte dersom det skulle skje noe i løpet av streiken. 

Våre medlemmer som ikke er tatt ut i streik, er dekket av arbeidsgivers yrkesskadeforsikring på vanlig måte.

Les mer
Streik

SVAR:

Når du er tatt ut i streik, stanser arbeidsgiver lønn fra og med første streikedag. Norsk Lektorlag dekker dette ved å betale ut streikebidrag til våre medlemmer som er tatt ut i streik.

Streikebidraget er skattefritt, og skal derfor være tilnærmet normal netto lønn. Målsetningen er at ingen av våre medlemmer skal settes tilbake økonomisk.

For at Norsk Lektorlag skal kunne betale riktig streikebidrag, trenger vi kontoopplysninger og kopi av lønnslipp. Alle som er tatt ut i streik får tilsendt mer informasjon om dette. 

Les mer
Streik
SVAR:

Ta kontakt med din leder og avtal hvordan situasjonen skal løses. Som utgangspunkt skal medlemmer som ikke er i streik, jobbe som normalt.

Hvis du må være hjemme med barn på grunn av streik og ikke kan undervise, må løsningene finnes lokalt. Dette fordi spørsmålet ikke er direkte regulert i lov eller tariffavtale.

Du kan søke arbeidsgiver om velferdspermisjon med lønn etter HTA § 14 i KS og Personalreglementet § 7 d) i Oslo kommune. Alternativt kan man be om ulønnet permisjon, ta ut feriedager eller avvikle avspasering.

Se også spørsmål som handler om tillitsvalgt og streikesituasjonen (len

Les mer
Permittering
SVAR:

Det er strenge regler for når arbeidsgiver kan gå til permittering ved streik, og derfor skjer det sjeldent i utdanningssektoren.

Dersom du skal bli lovlig permittert, må arbeidsgiver ikke ha fornuftig arbeid som du kan gjøre. Varsel om mulig permittering skal i tillegg gis skriftlig til den enkelte arbeidstaker minst 14 dager i forkant.

Hvis du faktisk blir permittert, vil bortfallet av lønn i de fleste tilfeller dekkes av NAV. De som ikke har rett til slike ytelser, vil kunne få dekket tapet direkte fra Norsk Lektorlag.  

Ta umiddelbart kontakt med sekretariatet om du mottar varsel om permittering:Tlf. 24 50 15 00Epost: post@norsklektorla

Les mer
Tillitsvalgtarbeid

Akademikerne og Norsk Lektorlag ønsker å være solidariske med våre kollegaer som er i streik. Alle våre tillitsvalgte kan derfor begrense den vanlige kontakten med arbeidsgiver. Planlagte møter bør søkes utsatt til etter at streiken er ferdig, og det bør ikke avtales nye møter. Koordiner gjerne dette lokalt med de tillitsvalgte fra de andre organisasjonene.

Ta kontakt med sekretariatet om det oppstår spørsmål knyttet til dette.

E-post post@norsklektorlag.no eller telefon 24 15 50 00.

Les mer
Streik

SVAR:

Nei, standpunktkarakter kan ikke fremskyndes for å unngå en streik. Oppsatte arbeidsplaner skal følges, og det er derfor ikke anledning til å gjøre slike endringer. Det vil være streikebryteri.

Les mer
Tillitsvalgt og streik

SVAR:

Nei. Om rektor setter mellomledere til å gjøre de streikendes oppgaver, er dette streikebryteri .

Les mer

Mest leste artikler