Tillitsvalgtarbeid

Kan jeg ta med tillitsvalgt på medarbeidersamtale?

JUNI, 2020

Kan jeg ta med tillitsvalgt til medarbeidersamtalen når jeg er sykmeldt fordi jeg er involvert i en konflikt på arbeidsplassen?

SVAR:

Det er ikke naturlig å ha med tillitsvalgt i en medarbeidersamtale. Dette skal være en fortrolig samtale mellom deg og nærmeste leder. Du kan eventuelt be om, men ikke kreve, samtale med annen i ledelsen, med begrunnelsen at du ønsker å sikre en annen vinkling enn samtalene som har vært knyttet til konflikten.

En medarbeidersamtale er noe annet enn et dialogmøte knyttet til sykmelding, og skal ha et annet fokus. Den skal ikke inneholde andre punkter enn det den gjør for alle dine kolleger. Forbered deg til samtalen ved å gjennomgå samtalepunktene du får i innkallingen. Hvis du fortsatt er sykmeldt på det tidspunktet medarbeidersamtalen skal finne sted, ber du for ordens skyld om at den blir utsatt til du er tilbake på jobb.  

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler