Tillitsvalgtarbeid

Hvor kan jeg finne nyttig informasjon om rollen som tillitsvalgt?

JUNI, 2020

SVAR:

Norsk Lektorlag arrangerer grunnkurs for nye tillitsvalgte, se Lektorlagets kalender for oversikt og påmelding.

Hvis du ikke får vært på grunnkurset, kan du ringe rådgiverne i Norsk Lektorlag dersom du har spørsmål. Du finner mye informasjon på våre nettsider og du kan også bruke hovedtillitsvalgt som ressursperson.

Viktige dokumenter du må kjenne til, er hovedavtalen, som blant annet regulerer tillitsvalgtes rettigheter og plikter. Hovedtariffavtalen regulerer lønns- og arbeidsvilkår for alle ansatte og er også nyttig for deg å kjenne til. Arbeidstidsavtalen, SFS 2213 regulerer den spesielle arbeidstiden til undervisningspersonalet. Du bør også vite at arbeidsmiljøloven og opplæringsloven med forskrifter er relevante lovverk. Informasjon om dette finner du på vår side for tillitsvalgte.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler