Tillitsvalgtarbeid

Finnes det retningslinjer for hvordan man skal gjennomføre et medlemsmøte på skolen?

JUNI, 2020

SVAR:

Nei, det finnes ingen slike retningslinjer. Våre lokallag er veldig forskjellige, så det ville ikke nødvendigvis vært hensiktsmessig å ha slike retningslinjer. Vi anbefaler imidlertid våre medlemmer å gjennomføre medlemsmøter når det er spørsmål som skal opp på medbestemmelsesmøte og den tillitsvalgte trenger forankring i medlemsmassen. Det er imidlertid lurt å ikke ha for mange medlemsmøter, og de bør ikke vare for lenge. Innkall til møte når det er behov og ha en dagsorden for møtet.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler