Streik

Kan rektor nekte meg som tillitsvalgt å delta i partssammensatte utvalg når det er brudd i lønnsforhandlingene?

MAI, 2024

SVAR:

Det kan ikke rektor gjøre under mekling. Så lenge meklingen pågår, gjelder fortsatt hovedavtalen med dens rettigheter og plikter for deg som tillitsvalgt. Dette betyr at du som tillitsvalgt skal delta i partsammensatte utvalg, også medbestemmelsesmøter o.l. 

Det er forskjell på brudd i forhandlinger og brudd i mekling. Hvis meklingen ender i brudd og det blir streik, skal tillitsvalgte kutte all vanlig kontakt med sin lokale arbeidsgiver og kun være i kontakt om saker som direkte angår streiken. Da skal ikke du som tillitsvalgt delta i partssammensatte utvalg. Når streiken er over, skal du være tillitsvalgt «som normalt» igjen.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler