Tillitsvalgtarbeid

Kommunen min har ikke hovedtillitsvalgt, kun plasstillitsvalgt, og Lektorlaget får derfor ikke delta i en viktig sak på kommunenivå. Hva skal vi gjøre?

MARS, 2023

SVAR:

Det er riktig at det ikke er mulig å ha hovedtillitsvalgt i kommunen dersom dere kun har en plasstillitsvalgt.

Veilederen til hovedavtalen slår imidlertid fast at dersom en organisasjon ikke har hovedtillitsvalgt, skal ikke det være til hinder for medbestemmelse, og at en tillitsvalgt dermed kan utføre hovedtillitsvalgtes oppgave. Du har altså rett til medbestemmelse i disse sakene.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler